www.vnl.ee

Üle poole kontrollitud teenus- ja lühinumbrite kasutajatest on vead parandanud

Tarbijakaitseameti ja tehnilise järelevalve ameti hiljutine eritariifsete teenus- ja lühinumbrite järelkontroll näitas, et aasta algul toimunud kontrolli tulemusel märgukirja saanud 15 ettevõttest üle poole on praeguseks puudused kõrvaldanud.

Tehnilise järelevalve amet kontrollis jaanuaris eritariifsetele teenus- ja lühinumbritele helistades, kas tarbijat teavitatakse kõne alguses korrektselt teenusepakkuja võetavast teenustasust ehk teisisõnu kõnetariifist või mitte. 85 kontrollitud eritariifsest numbrist 65 ehk enamikul numbritest teavitati kõnehinnast korrektselt, ülejäänud 20 numbril mitte. Nõudeid rikkunutele saatis tarbijakaitseamet märgukirjad palvega puudused likvideerida.

Juunis toimunud järelkontrolli tulemusel selgus, et 15 märgukirja saanud ettevõtjast üheksa on puudused praeguseks kõrvaldanud, ülejäänute osas menetlused jätkuvad.

Eritariifsed teenus- ja lühinumbrid võivad olla näiteks infotelefoninumbrid, SMS-tarbijamängude ja raadiomängude telefoninumbrid, vestlusliinide ja annetustelefonide numbrid. Tarbijakaitseametisse pöördutakse aeg-ajalt kaebustega selle kohta, et tarbijat pole teavitatud kõne alguses selle tasulisusest. Samuti on tarbijate jaoks sageli üllatuslik, et tasu ei ole keelatud võtta ka nii-öelda ootere˛iimil olemise eest.

Tarbijakaitseamet ja tehnilise järelevalve amet tuletavad ettevõtjatele meelde, et eritariifsetele teenus- ja lühinumbritele helistades peab teenusepakkuja teavitama tarbijat teenuse maksumusest kõne alguses ja tasuta, võimaldamaks tarbijal teha teadliku valiku, kas teenust kasutada või mitte.

Teavitus peab tarbija jaoks olema tasuta vähemalt esimese kümne kõnesekundi jooksul. Selle aja jooksul tuleb tarbijat teavitada sellest, kuhu ta helistab ning kui suur on kõneminuti või kõne tasu, millele lisandub sideoperaatori sideteenuse tasu. Tarbijale peab olema selge ja arusaadav, mis hetkest teenustasu rakendub (näiteks pärast helisignaali). Pisut aega peab jätma ka selleks, et tarbijal oleks võimalik kõne enne teenuse tasu rakendumist lõpetada.

Tarbijakaitseamet on koostanud ka vastava juhendi, kus on täpsemalt kirjas nõuded ja soovitused eritariifsete teenus- ja lühinumbrite abil teenust osutavatele ettevõtjatele.


   01 August 2014