www.vnl.ee

Kuritegevus langes kolm protsenti

Justiitsministeeriumi koostatava kuritegevuse baromeetri andmetel pandi ajavahemikus jaanuarist septembrini toime 28 925 kuritegu, mis on 3% võrra vähem kui eelmisel aastal sama ajaga.

Röövimisi pandi toime 23% vähem. Samuti pandi toime oluliselt vähem liikluskuritegusid (-10%) ja kelmusi (-5%).

Kehaliste väärkohtlemiste arv langes 4% võrra. Raskeid isikuvastaseid kuritegusid – tapmisi ja mõrvu – registreeriti kuue võrra vähem kui 2013. aastal. Kokku 41 kuriteost olid 33 tapmist ja kaheksa mõrva.

Ühe protsendi võrra vähenes ka varguste arv. Võrreldes eelmise aastaga vähenesid vargused eluruumidest (-8%) ja sõidukitest (-17%), kuid sagenesid vargused kaubandusettevõtetest (17%).


   20 Oktoober 2014