www.vnl.ee

Urve Palo allkirjastas gaasi ülekandevõrkude ostu otsuse

Majandus- ja taristuminister Urve Palo allkirjastas esmaspäeval üldkoosoleku otsuse, mis annab võrguettevõttele Elering mandaadi gaasi ülekandevõrkude omaniku AS Võrguteenus Valdus 51,38 protsendi aktsiate omandamiseks.

„Eestis gaasiturul puudub konkurents ja seega on oluline, et gaasi müük oleks ülekandevõrkudest eraldatud, et soodustada alternatiivsete müüjate turule pääsemist,“ ütles Palo. „Lisaks on võrkude omandamisel rahvusvaheline mõõde. Planeerimisel on gaasi varustusahelate mitmekesistamine LNG terminali näol, Eesti ja Soome gaasiturge ühendav gaasiühendus, samuti on arendusjärgus Baltimaid ja Kesk-Euroopat ühendav Leedu-Poola gaasiühenduse rajamine. Nende projektide eelduseks on aga gaasi sõltumatu süsteemihalduri olemasolu,“ lisas ta.

„2010. aastal eraldasime samadest eesmärkidest lähtuvalt elektri põhivõrgu Eesti Energiast ning moodustasime AS-i Elering. Elektriturul on need sammud ennast õigustanud, täna on meil mitmete müüjatega konkurentsile avatud elektriturg. Seega on Eleringil värske kogemus elektrisektorist konkurentsile avatud turu käivitamisega, mida saame ära kasutada gaasiturul“, lisas Palo.

Vastavalt gaasituruseadusele peab gaasi ülekandevõrk olema müüdud ja praegustest omanikest lahutatud järgmise aasta alguseks. Põhivõrkude eraldamine maagaasi müügist ja tootmisest on Euroopa Liidu maagaasi ühisturu direktiivist tulenev nõue.

Eesti gaasi ülekandevõrk koosneb 885 kilomeetrist gaasitorustikust, kolmest gaasimõõtejaamast ning 37 gaasijaotusjaamast. Ülekandevõrgu nö läbilaskevõime on kokku 14 miljonit kuupmeetrit päevas.


   10 November 2014