www.vnl.ee

Rait Maruste: riigikogus peavad lehvima Eesti ja Euroopa Liidu lipud

Põhiseaduskomisjon võttis täna üksmeelselt vastu otsuse teha riigikogu juhatusele ettepanek paigutada Toompea lossi istungite saali suured Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu lipud.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Rait Maruste sõnul on lipu kui riikliku sümboli väärtustamise teemat riigikogus korduvalt arutatud, kuid sellega pole mitte kuhugi jõutud.

Üks riigilipu saali toomise eestvedajaid on Reformierakonna fraktsiooni liige Kalev Lillo, kes saatis samasisulise kirja riigikogu juhatusele ka mullu septembris.

„Tervitan põhiseaduskomisjoni üksmeelset otsust. Loodetavasti ei ütle riigikogu juhatus Eesti lipule ei,“ märkis Lillo.

„Täna oleme endiselt ainulaadses olukorras, kus riigivõimu keskses ruumis puudub selle riigi suur lipp, kelle nimel siin otsuseid tehakse. Pole ka selle institutsiooni lippu, kuhu oleme rahvahääletuse otsusega kuuluda tahtnud, kuhu kultuuriliselt ja poliitiliselt kuulume, kust tuleb oluline osa meie õigusloomelistest otsustest,“ lausus Maruste.

„On enam kui kummaline seletada või nõustuda arusaamisega, et Eesti riigi lipp Eesti parlamenti ei sobi või see pole meie ajaloolises tavas. Esimene argument on sügavalt arusaamatu, teise osas on teada pilte samast saalist, kus riigilipp on saalis,“ lisas ta.

Maruste tõi välja, et parlamentide istungisaalid on valdavas enamuses suursugused, ajaloolised hooned ja ruumid, kuid vaatamata nende muinsuskaitselisele väärtusele on igal pool riigi sümboolika väärikal kujul esitatud.

„Lisaks kandub riigilipu visuaalne kujund massimeedia kaudu laia maailma. Ainult meil millegipärast see nii ei ole. Mida me kardame? Mis meid takistab? Et lõpetada see arusaamatu seis, tegigi põhiseaduskomisjon sellise ettepaneku ja loodab, et juhatus reageerib ettepanekule selle teostamisega,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees.


   10 November 2014