Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Õpetajad soovivad uut hindamisskaalat
Õpetajad ja teised haridusspetsialistid on diskussioonide käigus jõudnud järeldusele, et üldhariduskoolides kasutusel olev viiepalline hindamisskaala ei võimalda anda õpilase teadmistest objektiivset ülevaadet.

Ühe võimalusena plaanitakse hindmisskaala muutmist näiteks kümnepalliseks. Võimalik on ka muuta seni mitterahuldava hindena kasutusel olnud "kahe" tähendus positiivseks. Mitterahuldava hindena jääks kasutusele vaid "üks", kirjutas Eesti Päevaleht.

Võimalike muudatuste vajadust põhjendasid 21. sajandi haridusprogrammi hindamise töörühma liikmed asjaoluga, et hindamissüsteem on liiga jäik.

Hindamismuudatusi ettevalmistava töögrupi juht Mari Kadakas ütles, et paljudes Eesti koolides korraldatud küsitlus tõi välja viiepallise hindamisskaala ebaadekvaatsuse. "Selge on see, et õpetajad kasutavad hindamiseks peamiselt kolme hinnet. Väga harva kasutatakse hindeid "viis" ja "üks". Kolme hindega teadmiste hindamine on ebapiisav," selgitas Kadakas.

Kõige tõenäolisem on Kadaka sõnul, et hinne "kaks" saab tulevikus positiivse tähenduse, nii et see märgib õpilase puudulikke teadmisi, ent võimaldab siiski ta järgmisse klassi üle viia. Samuti on Kadaka sõnul reaalne, et hindamisel võidakse võtta kasutusele hinne "kuus", mis väljendab suurepäraseid teadmisi.

See-eest kümnepunktist hindeskaalat ei ole Kadaka sõnul eriti otstarbekas kasutusele võtta. "Leedu kogemus näitab, et õpetajad kasutavad hindamisel skaala ülemisi hindeid. Harva pannakse Leedus viiest madalamaid hindeid," lausus Kadakas.

Muutmisele võivad minna ka gümnaasiumi lõpputunnistustele märgitavate hinnete moodustamise alused. Kui praegu märgitakse gümnaasiumi lõputunnistusele 12. klassi pool- aastate või veerandite keskmine hinne, siis tulevikus võib lõputunnistuse hinde moodustada kogu gümnaasiumi vältel saadud aastahinnete keskmine.

Hugo Treffneri gümnaasiumi õppealajuhataja Aime Punga sõnul pole ei hindeskaala suurendamises ega gümnaasiumi lõputunnistuse hinnete uues võimalikus arvutamiskorras midagi uut. "Meil on kasutusel viieteistpalline skaala. Kasutame plusse ja miinuseid. Näiteks "4-" väärtus on 3,6. Kahtlemata on viiepalliskaala ebapiisav ega anna õpilase tulemustest tegelikku ülevaadet," rääkis Punga.

Kümme aastat on Treffneris lõputunnistuse hinnete arvutamisel kasutatud ka 10., 11. ja 12. klassis saadud tulemusi. "See paneb õpilase juba gümnaasiumi esimeses klassis tööle. Ei saa öelda, et kõik asuvad seepärast innukamalt õppima, aga kui õpilane teab, et tema 10. klassi hinded mõjutavad lõputunnistuse hinnet, siis on tal, mille nimel pingutada," lisas Punga.

Riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse juht Janar Holm ütles, et hindamisskaala muutmise eesmärgiks ei saa olla üksnes uute hinnete juurdetulek. "Kui saab hakkama viiepallise skaalaga, siis võiks seda traditsiooni hoida. Kindlasti peab riik täpsustama hindamist reguleerivaid määrusi," lisas Holm.  BNS

16 September 2004
  Kommentaarid