Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riik ostab Sindi paisu
Keskkonnaministeerium ning Sindi paisu omanik AS Raju sõlmisid kokkuleppe paisurajatiste riigile müümiseks, et taastada praktiliselt hävinud Pärnu jõe lõhepopulatsioon. Sellega kahekordistub lõhede arvukus Eestis.

„Plaanime Pärnu jõestiku kaladele taas sobivaks elupaigaks muuta, kuid seni on Sindi pais olnud suureks takistuseks. See probleem on pikalt lahendust oodanud ja õnneks saame nüüd pärast AS Rajuga peetud konstruktiivseid ja tulemuslikke läbirääkimisi reaalsete töödega peatselt pihta hakata. Tegelikult oleme lõhekala Pärnu jõkke ka juba asustanud ja loodetavasti on neil võimalik oma sünnikohta tagasi pöörduda, kui aeg on selleks küps,“ kommenteeris keskkonnaminister Mati Raidma.

Paisu riigile omandamise järgselt alustab Keskkonnaministeerium konsulteerimist kõigi asjassepuutuvate osapooltega, et leida parim lahendus paisu kaladele läbipääsetavaks tegemisel. Kaalumisel on lahendused, mis on keskkonnamõju hindamisega heaks kiidetud. Üks lahendus oleks kärestiku rajamine, millega paisutustase alaneks osaliselt ja teine lahendus kalarambi rajamine koos lauge looduslähedase kalapääsuga.

Pärnu jõgi on suurima potentsiaaliga lõhejõgi Eestis, kuid reaalselt on praegu kaladel võimalik kasutada vaid 1% kogu jões leiduvatest elupaikadest. Paisu avamisel avaneks kaladele praeguse 14 km asemel ligi 100 km pikkune jõelõik, lisaks kõik Pärnu jõe lisajõed.

Teadlaste hinnangul on Pärnu jõe tegelik lõhe taastootmispotentsiaal ligi 45000-58000 lõhe noorkala aastas, kuid praegu jõuab enamikel aastatel jõest merre tagasi vähem kui 100 kala. Pärnu jõestik on aga võimeline tootma pea sama palju lõhekala, kui ülejäänud Eesti lõhejõed kokku.

Lisaks lõhele parandab paisu avamine ka selliste looduskaitseliste liikide nagu jõesilmu, paksukojalise jõekarbi ning hariliku võldase, aga ka tööstuslikult oluliste kalade nagu meritindi, meriforelli, vimma ja siia elupaiku.

Sindi paisu kaladele läbipääsetavaks tegemine on vaid üks osa Pärnu jõestiku elupaikade taastamise projektist, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondist.


Berit-Helena Lamp
26 Veebruar 2015
  Kommentaarid