Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Keskkonnaministeerium ja AS Kunda Nordic Tsement sõlmisid vaba tahte lepingu
Keskkonnaminister Mati Raidma ja AS Kunda Nordic Tsement juhatuse liige Meelis Einstein uuendasid vaba tahte lepingut, mille eesmärgiks on ettevõtte keskkonnategevuse arendamine ja parendamine.

„Ühiste jõududega suudame alati rohkem korda saata ja keskkonna heaks ära teha, seetõttu olemegi võtnud eesmärgiks sõlmida vaba tahte lepinguid välja kujundatud ühiste arusaamade ja eesmärkide saavutamiseks,“ ütles keskkonnaminister Mati Raidma.

Lepingu järgi kohustub Keskkonnaministeerium teavitama ASi Kunda Nordic Tsement õigusloomealastest kavatsustest, kaasama ettevõtte esindaja loodusvarade kasutamist suunavate strateegiate väljatöötamisse ning keskkonnatasudega seonduvatesse aruteludesse.

Ühtlasi kohustub Keskkonnaministeerium tegema koostööd leidmaks võimalusi klinkritolmu taaskasutamiseks, aitama kaasa tsemenditoorme, ehitusmaavarade ja põlevkivi varude jätkusuutlikule kasutamisele, toetama põhimõtet, mille kohaselt ohtlike ja tavajäätmete taaskasutamisel kütusena tehnoloogilises protsessis tekkivat CO2 heidet tsemenditööstuses ei maksustata.

„Kunda Nordic Tsemendil on Keskkonnaministeeriumiga mitmel ala väga tihe koostöö ja selle ladusale sujumisele annab vaba tahte leping kindla aluse. Kunda Nordic Tsement oli Eestis esimene, kes taolise vaba tahte lepingu Keskkonnaministeeriumiga sõlmis ja nüüd oli aeg see uuendatud kujul jälle allkirjastada,“ ütles AS Kunda Nordic Tsement juhatuse liige Meelis Einstein.

AS Kunda Nordic Tsement on olnud Keskkonnaministeeriumi väga pikaajaline koostööpartner. Esimene vaba tahte leping sõlmiti Keskkonnaministeeriumiga juba 1999.

Keskkonnaministeeriumil on hetkel 10 vaba tahte lepingut, millest enamuse moodustavad erialaliidud. Koostöö tõhustamine nii ettevõtetega kui ka erinevate erialaliitudega annab Keskkonnaministeeriumile võimaluse ergutada ettevõtteid keskkonnanõudeid järgima.

Vaba tahte lepinguga võetud kohustustustega ei kaasne osapooltele otseseid rahalisi kohustusi, leping jõustub allkirjastamisel ja on tähtajatu, kuid selle saab osapoolte kokkuleppel lõpetada.
16 Märts 2015
  Kommentaarid