Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Pärandkoosluste hea seisundi eelduseks on riigi koostöö maaomanikega
Keskkonnaamet on teinud järjepidevalt jõupingutusi poollooduslike- ehk pärandkoosluste taastamiseks ja hooldamiseks ning koostöös maaomanikega on koosluste olukord samm-sammult paranenud.

Keskkonnaameti koordineerimisel on koostatud hoolduskavad poollooduslike elupaikade taastamiseks ja hooldamiseks, et anda ülevaade elupaikade kujunemise ja säilimise alustest ning anda üldisi juhtnööre koosluste optimaalseks majandamiseks.

Hoolduskavad on koostatud loopealsetele ja kadastikele, puisniitudele ja puiskarjamaadele, aru- ja soostunud niitudele, luhaniitudele ning rannaniitudele. Juhised on kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehelt ja kasutatavad kõigile, kes pärandkoosluste tulevikust hoolivad ning nende säilimisele soovivad kaasa aidata.

Riigikontroll juhib tähelepanu, et kaitsealadel on vaja pärandkoosluste kaitsmist süsteemsemalt korraldada. Keskkonnaamet on koostanud ja tellinud ligi 300 kava kaitsekorralduslike tegevuste täpsustamiseks ca 500 kaitstaval alal, sh 149 hoiualal poollooduslike koosluste taastamiseks ja hooldamiseks. Võrdluseks – veel 2009. aasta alguses olid kaitsekorralduskavad olemas vaid 20 alal.

Igal aastal lisandub hooldatavatele aladele Keskkonnaameti vahendatud riikliku toetusega taastatud poollooduslikest kooslustest ligikaudu 1300 hektarit. Taastatud aladel jätkuvad järjepidevad hooldustööd pärandkoosluste hea seisundi tagamiseks. Lisaks riiklikele toetustele otsitakse pidevalt alternatiivseid rahastusallikaid poollooduslike koosluste tegevuskavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Poollooduslike koosluste tegevuskavas nimetatud esmatähtsatest elupaikadest on juba rahastuse saanud loopealsete taastamise ja hooldamise projekt LIFE+ programmist ning lõpusirgel on taotluse ettevalmistamine puisniitude projekti käivitamiseks samast allikast.

Projekti „Elu alvaritele“ raames taastatakse Euroopa Liidu ja Eesti riigi ühisrahastusel 2500 hektarit loopealseid Saaremaal, Muhus, Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnumaal. Projekti tegevustega on ühinenud juba 300 maaomanikku.

Ettevalmistamisel on ka projekt 1000 hektari puisniitude taastamiseks (WOODMEADOWLIFE), mille käigus teavitatakse 600–800 maaomanikku nende maal asuvast esmatähtsast elupaigast ning kaasatakse neid puisniitude taastamisse ja hooldamisse.

Poollooduslike alade peamise väärtuse – elurikkuse – tagamiseks peab taastamisele järgnema jätkuv hooldus ning selleks on väga oluline maaomanike huvi ja panus.
31 Märts 2015
  Kommentaarid