Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tartu kavandab esimest lisaeelarvet
Tartu Linnavalitsus saatis volikokku kinnitamiseks linna 2015. aasta esimese lisaeelarve, mille maht on 8,3 miljonit eurot. Suur osa lisaeelarve vahenditest läheb hariduskuludeks ning tänavate rekonstrueerimiseks ja ehituseks.

3 miljonit eurot on kavandatud täiendavaid tulusid ning 5,3 miljoni euro ulatuses kavandatakse võtta kasutusse likviidseid varasid. Tuludest põhiosa moodustavad riigieelarvest saadavad toetused.

8,3 miljoni euro suurusest lisaeelarvest on üle poole - 4,7 miljonit kavandatud põhitegevuse kuludeks ja 3,6 miljonit eurot investeerimistegevuse kuludeks.

Põhitegevuse kuludest enamus ehk 3,4 miljonit eurot on kavandatud hariduskuludeks, millest olulisema osa moodustavad põhi- ja üldkeskhariduse ning kutsehariduse kulud. Majanduse ja sotsiaalse kaitse valdkonna eelarvet suurendatakse kumbagi 0,4 miljonit eurot.

Investeerimistegevuse kulud jagunevad põhiliselt majanduse ja hariduse valdkonna vahel. Majanduse valdkonna 1,8-miljonilisest eelarvest on 1,1 miljonit eurot kavandatud tänavate rekonstrueerimiseks ja ehituseks: suuremateks objektideks on Turu tn sõidutee ja Aardla–Raudtee-Soinaste ristmik ning 0,5 miljonit eurot kulub jalg- ja jalgrattateedele.

Haridusvaldkonna 1,2 miljonit eurot jaguneb suhteliselt võrdselt erinevate haridusastmete vahel, kusjuures rahaliselt suurim objekt on Tartu Kutsehariduskeskuse (Põllu 11) parkla rajamine.

Suured ja tartlaste jaoks olulised objektid, mida lisaeelarvest on kavas rahastada, on veel Vabadussõjas langenute memoriaali rajamine Pauluse kalmistul, Vanemuise pargi korrastamine, tänavavalgustusmastide vahetamine ja laste turvakodu õueala rekonstrueerimine.

Koos lisaeelarvega kujuneb Tartu linna 2015. aasta eelarve suuruseks 147,7 miljonit eurot.
08 Aprill 2015
  Kommentaarid