Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Registreeritud töötus ja kindlustushüvitised märtsis 2015
Märtsis lõppes registreeritud töötute arvu suurenemine ning võrreldes veebruari lõpuga registreeritud töötute arv mõnevõrra vähenes. Kuu lõpus oli töötuna arvel 30 725 inimest ehk 4,9% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.

Kõrgeim oli märtsis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,0%) ja Valgamaal (9,0%) ning madalaim Harjumaal (3,4%) ja Tartumaal (3,8%).

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paaveli sõnul oli registreeritud töötute arvu vähenemine märtsis ootuspärane ning tõenäoliselt vähenemine jätkub, kuigi mitte sama kiires tempos kui eelmisel aastal. Veel lisas ta, et selle aasta algusest on hästi käivitunud uued teenused, mis on mõeldud ka töötavatele inimestele, näiteks märtsis käis töötukassas karjäärinõustamisel pea 700 inimest, kes ei ole töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud.

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid märtsi lõpus oskustöötajad ja käsitöölised (21%), lihttöölised (19%) ning teenindus- ja müügitöötajad (16%).

Märtsikuu jooksul lisandus veebruarikuuga võrreldes rohkem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 4 468 uut tööpakkumist, millest 39% sisestati töötukassa portaali (www.tootukassa.ee ) kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7 736. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (26%). Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele (16%) ning lihttöölistele (15%) pakutavad töökohad.

Tööalasel koolitusel osales märtsis 4 199 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 1 357 inimest. Tööpraktikal osales 1 078, tööharjutusel 1 123 ning tööklubis 780 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1 901 korral. Lisaks registreeritud töötutele käis märtsis töötukassas karjäärinõustamisel 670 töötavat või mitteaktiivset inimest. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 36 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 47 uut töökohta. Palgatoetusega oli märtsis töötamas 904 inimest. Lisaks osales veel 3 771 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Märtsikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 4 243 inimest.

Töötukassa maksis märtsis töötuskindlustushüvitist 10 213 inimesele ehk 29% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 388 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,2 miljoni euro. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai märtsis 8 532 inimest ehk 24% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa märtsis 549 inimesele. Keskmine märtsis määratud hüvitis oli 1 486 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 771 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa märtsis 53 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1 507 eurot ning hüvitisteks maksti märtsis üle 183 tuhande euro.
12 Aprill 2015
  Kommentaarid