Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigikogu komisjon soovitab luua aidsikomitee
HIV-i, aidsi ja narkomaania ennetustegevuse tõhustamiseks loodud riigikogu probleemkomisjoni hinnangul on spetsialistid teinud vea, alahinnates HIV-i ja aidsi epideemiaohtu Eestis.

Komisjon esitas aasta jooksul tehtud tööst aruande, mille kohaselt on Eestil puudu kindel HIV-i ja aidsiga võitlemise strateegia ning selle võitluse liider nii institutsiooni kui ka isiku näol. Olemasolev kaader sotsiaalministeeriumis ning tervise arengu instituudis (TAI) on suure voolavuse, nõrga motivatsiooni ja vähese kompetentsusega.

Seetõttu peab komisjon vajalikuks luua ennetustegevust koordineeriv ja aru andev aidsikomitee, mille koosseisu kuuluksid nii valitsuse kui ka ühiskondlike ja noorteorganisatsioonide esindajad. Samuti on vajalik välja töötada HIV-i ja aidsi ennetamise riiklik strateegia, mis oleks olemasolevatega kooskõlas. Sealjuures peaksid sotsiaalministeeriumi kõrval ennetustööd tegema ka teised ministeeriumid, eriti haridusministeerium.

Aruande järgi on Eesti lähiaastatel silmitsi olukorraga, kus ravi võib vajada ligikaudu pool diagnoositud HIV-positiivsetest, seega peaks riik prognoosima ravi vajadust ja maksumust.

Komisjoni hinnangul on HIV-i, aidsi ja narkomaania ennetustegevuse riiklik rahastamine alamahuline ning toetub võtmetegevustes üksnes Global Fundi välisabile. Seetõttu tuleb riigil ette näha ühtne narkoennetuse rahastamisskeem.

Komisjoni juhi, Res Publicasse kuuluva Nelli Kalikova sõnul tuleb riigikogul ka otsustada, mil moel ennetustegevus edasi kulgeb.

"Meil tuleb ennetustegevusega tihedalt edasi tegeleda. Praegu on lahtine küsimus ka see, mis saab nüüd riigikogu probleemkomisjonist, sest seaduse järgi lõpetab komisjon aruande esitamisel tegevuse," tõdes ta.

Kalikova sõnul levivad HIV ja aids Eestis eelkõige narkomaanidest noormeeste kaudu mittenarkomaanidest tüdrukutele ja narkomaanidest tüdrukute kaudu, kes end rahakatele pereisadele müüvad, kusjuures nakatuvad ka narkomaanidest tüdrukute lapsed.

"Praegu on tõusnud nakatumine 15-19-aastaste tüdrukute seas, suurenenud on ka nende inimeste nakatumine, kes pole üldse narkomaanid," rääkis Kalikova. "Need on kõik noored inimesed, üle 25-aastaseid on suhteliselt vähe."  BNS

27 September 2004
  Kommentaarid