Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Laas palus Jõksi hinnangut erakondade nimekirjade nõudele
Demokraatliku Partei esimees Jaan Laas pöördus neljapäeval õiguskantsler Allar Jõksi poole palvega anda õiguslik hinnang erakondade kohustusele esitada igal aastal oma liikmete nimekiri.

Laas viitas oma pöördumises põhiseaduse 42. paragrahvile, mille kohaselt ei tohi riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud Eesti kodaniku vaba tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid kodaniku veendumuste kohta.

"Mis siis veel on inimese veendumuste kajastus kui tema kuulumine ühte või teise erakonda," ütles Laas BNS-ile. Ta lisas, et erakonda kuulumise avalikustamise ja selle talletamise praegune kord ei võimalda kodanikelt küsida nende vaba tahet sellise avalikustamise kohta.

Laasi hinnangul pärsib erakonna liikmete iga-aastase avalikustamise kohustus demokraatia arengut Eestis. Ta viitas, et see takistab paljudel inimestel aktiivselt osaleda poliitilises tegevuses. Samuti lubab see kohustus Laasi sõnul võimupoliitikuil kehtestada totaalse kontrolli riigi elus olulist rolli etendava ametnikkonna üle.

Demokraatliku Partei juht kinnitas, et erakonnal on teada juhtumeid, mil mõne erakonna liikmed on oma tööandja parteilisest kuuluvusest johtuvalt sattunud töökohal ideoloogilise surve alla ja olnud töökoha kaotamise kartuses sunnitud oma senisest erakonnast lahkuma või parteilist kuuluvust muutma.

"Oleme seisukohal, et Eestis riiklikult korraldatud ja kohustuslik erakonna liikmete nimekirjade esitamina ning seega ka andmete kogumine kodanike veendumuste kohta ja nende riiklik talletamine ei ole kooskõlas Eesti vabariigi põhiseadusega ning demokraatia arendamise rahvusvaheliselt tunnustatud printsiipidega," kirjutas Laas oma avalduses. "Selline praktika rikub Eesti kodanike inimõigusi."  BNS

02 Oktoober 2004
  Kommentaarid