Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Jõks: Falck rikub viivistasu nõudes seadust
Tallinnas parkimise viivistasusid määrav AS Falck Eesti rikub õiguskantsleri sõnul seadust, algatades viivistasude sissenõudmisel täitemenetlust ja kasseerides selle eest alusetut lisaraha.

Õiguskantsler Allar Jõks saatis esmaspäeval Falckile kirja, milles ütles, et firma on läinud vastuollu seadustega, ja palub selgitust, millistel õiguslikel alustel tegeleb Falck Tallinna linna asemel täitemenetluse algatamisega ja selle eest lisaraha küsimisega, kirjutab Postimees.

"Anname firmale võimaluse vastuväiteid esitada, kaalume neid ja kui selgub, et õiguslik alus puudub, siis palume lõpetada ebaseaduslik praktika," ütles Jõks.

Alates parkimistasu kohalikuks maksuks muutmisest 1. mail 2003 andis Tallinna linnavalitsus halduslepinguga AS Falck Eestile üle parkimise kontrolli. Koos kontrolliga hakkas firma tegelema ka viivistasu ehk sisuliselt parkimistrahvi sissenõudmisega neilt, kes pole maksnud parkimistasu.

Falck tegeleb täitemenetluse algatamisega, saates võlglaste kohta kogutud materjalid kohtutäituritele. Selle teenuse eest laseb Falck täituritel lisaks täituritasule igalt võlglaselt välja nõuda 59 krooni, mis läheb Falckile.

Jõks kirjutas Falckile esiteks, et firma ja Tallinna linna vahel sõlmitud haldusleping ega täiendavad kokkulepped ei anna Falckile üle täitemenetluse algatamise kohustust viivistasu osas.

Jõks ütles, et Falcki tegevus on seaduslik hetkeni, kui on ette valmistatud materjalid viivistasu sissenõudmiseks. Edasine -

menetluse algatamine ja materjalide täituritele esitamine - on vaid maksuhalduri ehk linna õigus.

Samuti on Jõksi hinnangul seadusevastane 59 krooni sissenõudmine, mis minevat täitemenetluse algatamise kuludeks. Jõksi sõnul maksab linn Falckile viivistasu nõudmiseks vajalike materjalide ettevalmistamise eest niikuinii, seega saab firma raha topelt.

"Avalikku võimu teostatakse maksumaksja raha eest, kes peab üleval Tallinna linnavalitsust, politseid, kohut, õiguskantslerit jne," ütles õiguskantsler. "Ja kui need asutused avalikku võimu teostavad, siis nad ei tohi kodanikult selle eest uuesti raha küsida, välja arvatud seadusega ette nähtud erandjuhud, nagu riigilõiv."

Praegu teostab Falck Jõksi väitel avalikku võimu ja küsib inimeselt raha selle eest, et ta pöördub inimese vastu kohtutäituri poole.

Jõks ütles, et inimestel, kes on Falcki kulude katteks 59 krooni maksnud, on õigus juhtunu pärast kohtusse minna.

Falcki infojuht Andres Putting ütles ajalehele, et on vara nende seisukohta kommenteerida.  BNS

20 Oktoober 2004
  Kommentaarid