Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Õiguskomisjon tõstaks trahve alkoholimüügirikkumiste eest
Riigikogu õiguskomisjon ei toetanud esimest korda alaealisele alkoholi müünud müüja kriminaalvastutusele võtmist, kuid pakub selle rikkumise karistuseks välja suuremad trahvid.

Isamaaliidu fraktsiooni algatatud eelnõule karistusseadustiku muutmiseks esitasid sellesisulised ettepanekud reformierakondlasest komisjoni esimees Väino Linde ja keskfraktsioon.

Kavandatavate muudatuste kohasel saab alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamise eest isikut karistada mitte ainult rahalise karistusega nagu seni, vaid lisandub võimalus kohaldada ka kuni ühe aasta pikkust vangistust.

Samuti toetas õiguskomisjon karistusseadustiku täiendamist uue paragrahviga, milles on ette nähtud karistus alaealisele alkoholi ostmise ja müümise eest.

Paragrahv kuulub kohaldamisele juhul, kui isik on müünud või ostnud alaealisele alkoholi ning teda on juba samasuguse teo toimepanemise eest karistatud väärteokaristusega. Muudatustega võrdsustatakse kuriteokaristused alaealise alkoholi tarvitamisele kallutamise ning alaealisele alkoholi ostmise ja müümise eest.

Linde põhjendas esimest korda eksinud müüja kriminaalkaristuseta jätmist sellega, et tal ei pruugi olla tahtmist alaealist alkoholi tarvitama kallutada, vaid initsiatiiv võib tulla viimaselt endalt.

"Seetõttu on õigustatud ka kriminaalkaristus alles siis, kui süüdlase suhtes on juba korra samasuguse teo eest kohaldatud väärteokaristust ja ta ei ole õppust võtnud. Eriti kui arvestada, et väärteomenetlus on kiirem ja süüdlane saab rahatrahviga karistatud operatiivselt, ilma uurimisorgani või kohtu sekkumiseta," on õiguskomisjoni arvamus.

Eelnõuga on kavas suurendada ka trahve lapsele alkoholi müümise eest. Füüsilistele isikutele oleks trahv 18.000 krooni praeguse 12.000 asemel, firmade jaoks tõuseks maksimaalne trahv 30.000 kroonilt 50.000 kroonile.

Kui praegu on alaealisele või purjus isikule alkoholi ostnud inimesele määratava trahvi suurus 3000 krooni, siis see peaks riigikogu heakskiidu korral tõusma 18.000 kroonini.

Riigikogu täiskogus läheb eelnõu teisele lugemisele 9. novembril.  BNS

27 Oktoober 2004
  Kommentaarid