Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Jõksi hinnangul on avalikud parteinimekirjad õigustatud
Õiguskantsler Allar Jõksi hinnangul ei ole inimese erakondliku kuuluvuse avalikustamine vastuolus põhiseadusega.

"Erakonna eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning nende huvide realiseerimiseks demokraatlikul teel võimu taotlemine. Sellist ülesannet ei saa demokraatlikus ühiskonnas täita sala- või intiimorganisatsioon," on õiguskantsleri seisukoht.

Jõks lisas, et erakonna liikmete nimekirjade avalikustamine soodustab selle eesmärgi saavutamist.

Läbipaistva demokraatia hädavajalikuks tingimuseks on Jõksi sõnul demokraatlikult organiseeritud erakonnad. "Tegelikku võimu teostavad ja seda tegema asuda soovivad inimesed peavad olema rahvale nähtavad ja teada," teatas Jõks vastuses Demokraatliku Partei esimehele Jaan Laasile.

Laas viitas oma pöördumises põhiseaduse 42. paragrahvile, mille kohaselt ei tohi riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud Eesti kodaniku vaba tahte vastaselt koguda ega talletada andmeid kodaniku veendumuste kohta.

Laasi hinnangul pärsib erakonna liikmete iga-aastase avalikustamise kohustus demokraatia arengut Eestis. Ta viitas, et see takistab paljudel inimestel aktiivselt osaleda poliitilises tegevuses.

Demokraatliku Partei juht kinnitas, et erakonnal on teada juhtumeid, mil mõne erakonna liikmed on oma tööandja parteilisest kuuluvusest johtuvalt sattunud töökohal ideoloogilise surve alla ja olnud töökoha kaotamise kartuses sunnitud oma senisest erakonnast lahkuma või parteilist kuuluvust muutma.

Jõks viitas põhiseaduse 12. paragrahvile, mis keelab diskrimineerimise poliitiliste veendumuste tõttu. Ta lisas, et selle eest näeb karistusseadustik ette karistuse.  BNS

12 November 2004
  Kommentaarid