Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Narva raudteesõlme laienemist uurib prokuratuur
Prokuratuur algatas Narva raudteesõlme rekonstrueerimist ebaseaduslikuks pidava narvalase avalduse põhjal kriminaalmenetluse raudteeinspektsiooni pädeva ametiisiku suhtes.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja teatel algatati kriminaalmenetlus raudteeinspektsiooni pädeva ametiisiku suhtes karistusseadustiku ametiseisundi kuritarvitamise paragrahvi alusel, kuna ehitusload raudtee laiendamiseks olid välja antud raudteeseaduses sätestatud korda rikkudes.

Palvega võtta kriminaalvastutusele raudteeinspektsiooni ametnik, kes andis loa Narva raudteesõlme rekonstrueerida, esitas riigiprokuratuurile Narva elanik Mark Kondratjev.

Tema hinnangul muudab inspektsiooni loal raudteesõlme rekonstrueerimine 2001. aastal kinnitatud linna üldplaneeringut, selline tegevus on aga seadusega vastuolus.

Ka soovib raudteest 30 meetri kaugusel elav Kondratjev ametnikult talle põhjustatud materiaalse kahju hüvitust 800.000 krooni.

Raudteeinspektsiooni esindaja on varem teatanud, et inspektsioon on ehituslube välja andes järginud kõiki tegevuse aluseks olevaid õigusakte ning on veendunud oma tegevuse seaduslikkuses.

Kondratjev ütles ajalehele Narvskaja Gazeta, et ta valmistab ette uut avaldust, milles soovib peatada menetluse ajaks raudteeinspektsiooni peadirektori Jüri-Karl Seimi volitused ning arestida tema vara.  BNS

15 November 2004
  Kommentaarid