Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigikontroll muutis sisemist töökorraldust
Riigikontroll jätkab kolmapäevast tööd uue struktuuriga, leides, et saavutab sellega oma ülesannete tõhusama täitmise.

Seni olid riigikontrolli audiitorid jaotatud auditiliikide kaupa. Oli finantsauditi osakond, tegevusriskide osakond ja tulemusauditi osakond. Nüüd on seniste osakondade asemel moodustatud neli osakonda, milles spetsialiseerutakse kindlate ministeeriumide valitsemisaladele ning neis toimuvale tegevusele valdkondlike poliitikate elluviimisel.

Struktuuri muutmist põhjendab riigikontroll vajadusega olla asjatundlik ja usalduväärne ka olukorras, kus üha keerulisemaks muutuv riigi toimimismehhanism ja ühiskonna areng nõuavad üha enam audiitoritelt eriteadmisi.

"Et olla suuteline auditeeritavatele andma asjatundlikku nõu, peavad ka nõuandjad ise olema vastavas valdkonnas asjatundjad. Ainult sel juhul on riigikontrolli ettepanekutest tõeliselt kasu, et riiki paremaks muuta," ütles riigikontrolör Mihkel Oviir.

Esimene auditiosakond auditeerib rahandusministeeriumi valitsemisala, välisministeeriumi, riigikantseleid ja põhiseaduslikke institutsioone.

Teine osakond vaatleb justiitsministeeriumi, kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi valitsemisala ning maavalitsusi.

Kolmanda auditiosakonna ülesanne on auditeerida haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi valitsemisala.

Neljanda osakonna hoole all on keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning põllumajandusministeeriumi valitsemisala.

Iga uue auditiosakonna sees tehakse jätkuvalt kaht liiki auditeid - finantsauditeid ja tulemusauditeid. Finantsauditit tehes on osakondade ülesanne igal aastal hinnata nende väidete paikapidavust, mida valitsus esitab finantsaruannete koosseisus.

"Riigikontrolli ülesanne on kinnitada, kas avaliku sektori raha ja muu vara üle on peetud korrektset arvestust ja kas neid on kogutud ja kulutatud kooskõlas seaduste ja muude finantshaldust puudutavate õigusaktidega. Ühtlasi aitab finantsauditi läbiviimine tõhustada vajalikke kontrollisüsteeme," rääkis BNS-ile riigikontrolli avalike suhete juht Toomas Mattson.

Tulemusauditi puhul on osakondade ülesanne hinnata, kas riigi raha kasutatakse riigi ülesannete täitmiseks säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt ehk kuidas kulutada vähem, kuid seejuures võimalikult rohkem väärtust luues ja otstarbekalt.

Mattson meenutas, et riigikontroll on maksumaksja huvides ja palgal tegutsev audiitor, kelle ülesanne on uurida, kuidas maksumaksja raha on kulutatud.  BNS

01 Detsember 2004
  Kommentaarid