Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Maavanemakandidaadile määratud trahv jäi kohtus jõusse
Tartu maakohus jättis jõusse Valga maavanemaks pürgivale Georg Trašanovile korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest määratud trahvi, kuigi Trašanov ise pidas seda alusetuks.

Kohus jättis teisipäeval rahuldamata Trašanovi kaebuse ja jättis muutmata kaitsepolitsei poolt tänavu 12. augustil Trašanovile väärteo korras määratud 6000-kroonise trahvi.

Trašanovil on võimalus Tartu maakohtu otsusele esitada 30 päeva jooksul kassatsioonkaebus riigikohtusse.

Kaitsepolitsei hinnangul rikkus Valga maavanemaks pürgiv Trašanov korruptsioonivastast seadust, mistõttu karistas kaitsepolitsei teda rahatrahviga.

Kaitsepolitsei tuvastas väärteomenetlusega, et Trašanov rikkus korruptsioonivastase seaduse sätteid, kui sõlmis 2003. aastal neljal korral Valga maavanema kohusetäitjana lepingud kahe sihtasutuse ja ühe mittetulundusühinguga, mille nõukogusse või juhatusse ta ise kuulus.

Sõlmitud lepingute alusel tegi Valga maavalitsus väljamakseid kogusummas 211.230 krooni.

Kaitsepolitsei kvalifitseeris Trašanovi sellise tegevuse korruptsioonivastase seaduse mõistes keelatud tehingutena ning leidis, et ta oleks huvide konflikti tõttu pidanud end nimetatud otsuste tegemisest taandama ning teatama huvide konfliktist oma vahetule ülemusele ehk peaministrile.

Kaitsepolitsei karistas Trašanovit korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest rahatrahviga saja trahviühiku ulatuses ehk 6000 krooniga.

Regionaalminister Jaan Õunapuu esitas juunis 12 maavanema kandidaati, kelle seas oli ka Trašanov. Valitsus ei ole Trašanovi kandidatuuri veel arutanud.  BNS

02 Detsember 2004
  Kommentaarid