Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Surma tuvastamise korra määrab ära seadus
Sotsiaalministeeriumis valmis surma põhjuse tuvastamise seaduse eelnõu, mis peaks vältima võimalikke arusaamatusi selles valdkonnas.

Neljapäeval valitsuses arutusel oleva eelnõu koostamise töögruppi kuulunud sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna peaspetsialist Laine Peedu ütles BNS-ile, et surma põhjuse tuvastamine on praegu Eestis praktiliselt reguleerimata. Sätestatud on vaid, kuidas inimese surma korral tuleb dokumendid koostada.

Peedu tõi näiteks olukorra, kus noor inimene on vägivaldsete põhjusteta surnud, kuid omaksed keelduvad lahkamisest. Selleta ei saa arst aga surma põhjust määrata.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et uue seaduse eesmärk on lahendada surma korral tekkivad probleemid, mis on senini olnud korrektse õigusliku lahenduseta ja tekitanud küsimusi eri institutsioonide vahelises koostöös ja tegevuse korralduses inimese surma korral.

Sätestatakse muu hulgas, millistel juhtudel tuleb teha patoanatoomiline lahang või millal pöörduda kohtuarstlikku ekspertiisi ning millised on ametkondade kohustused surmast teavitamisel, samuti see, kuidas tohib surmukehi või elundeid kasutada arstiteaduslike uuringute tegemisel.

Lisaks eeltoodule tõstatas eelnõu ettevalmistanud töörühm olulisima probleemina surma põhjuse väljaselgitamise juhtudel, mil isiku surm ei ole tingitud haigusest ega seostatav kuriteoga.

Neil juhtudel, kus surma põhjus on teadmata, näiteks äkksurma puhul, on politsei kohustatud isiku surma põhjuse väljaselgitamiseks algatama kriminaalasja, mis tegelikkuses pole vajalik. Eelnõu järgi saab vajadusel kohtuarstliku lahangu teha kriminaalasja algatamata.

Oluliseks tuleb eelnõu koostajate hinnangul pidada surnu omaste või seadusliku esindaja viivitamatut teavitamist, mis praktikas ei ole kahjuks alati toiminud parimal viisil.  BNS

08 Detsember 2004
  Kommentaarid