Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Isamaaliit: Savisaare-Putini pakt on oht Eesti riiklusele
Isamaaliidu volikogu võttis laupäeval vastu avalduse, milles mõistis hukka Keskerakonna ja Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa koostööleppe, mida isamaaliitlased nimetasid Savisaare-Putini paktiks.

"Samal ajal kui demokraatlik maailm ulatab ukraina rahvale käe, et aidata tal jõuda vabasse tulevikku, annab Keskerakonna juht Edgar Savisaar koostööallkirja Venemaa juhtivale poliitilisele jõule, kelle teeviidad osutavad süngesse minevikku," seisab avalduses.

Isamaaliitlaste hinnangul määratleb Keskerakonna juhtkond end selle koostööleppega selgelt Venemaa poliitika toetajana Eestis.

"Isamaaliit hoiatab, et kõnealusel leppel võivad olla tõsised tagajärjed Eesti rahvusriiklusele, iseseisvusele, keele- ja kodakondsuspoliitikale," jätkas avaldus. "Just Ühtse Venemaa eestvedamisel võeti 23. novembril vastu Venemaa riigiduuma avaldus, milles seati kahtluse alla Eesti omariikluse alused."

Avalduse kohaselt avab president Vladimir Putini Eesti-vaenuliku võimuparteiga sõlmitud kokkulepe tee Keskerakonna muutumiseks Ühtse Venemaa Eesti filiaaliks.

"Tekkimas on oht, et Venemaa revanšistlikud jõud saavad endale otsese käepikenduse Eestis," teatasid isamaaliitlased. "Isamaaliit kutsub kõiki ausaid Keskerakonna liikmeid ilmutama kindlameelsust ja eelistama ustavust Eesti vabariigi põhiseaduslikele alustele."

Avalduse järgi pole koostöölepe mitte erandlik, vaid pigem loogiline kulminatsioon poliitilistest hoiakutest, mis iseloomustavad Keskerakonna juhi käitumist viimase 15 aasta vältel. "Edgar Savisaar ei pooldanud Eesti vabariigi taastamist õigusliku järjepidevuse alusel, vaid uue riigi väljakuulutamist, mille lähtekohaks olnuks Nõukogude Eesti," seisab dokumendis.

Isamaaliidu sõnul pooldas Savisaar kodakondsuse nullvarianti ning temalt pärines ka Narva erimajanduspiirkonna moodustamise ettepanek.

"Keskerakond on toetanud kakskeelse riikliku koolihariduse põlistamist ning üritanud järjepidevate algatustega murendada Eesti kodakondsuspoliitikat," seisab avalduses.

Rääkides Ukrainas toimuvast, deklareeris Isamaaliidu volikogu, et Nõukogude kommunistliku hirmuvalitsuse all kannatanud ukraina rahvas on otsustanud seista oma valikuvabaduse, väärikuse ning inimväärse elu eest.

"Ukraina kodanike mõõt on saanud täis võimu kuritarvitamisest ning nende kodanikuõiguste lämmatamisest Nõukogude diktatuuri järglaste poolt," seisab avalduses. "Nad ei nõustu enam rahva tahte võltsimisega."

Isamaaliit teatas, et ukraina rahva püüdluste taustal on Euroopa Liit loobumas oma ebalevast poliitikast kommunistlikust diktatuurist võrsunud juhtide suhtes ning asunud selgelt toetama demokraatia eest seisvaid jõude. "President Putini Venemaa on paljastatud jõhkras sekkumises Ukraina valimistesse ning uusimperialistlikes katsetes taastada Moskva kontroll endise Nõukogude Liidu valduste üle," jätkas avaldus.

Isamaaliit teatas, et Eestis, nagu ka teistes demokraatlikes riikides, avaldatakse toetust uuele rahvaste kevadele. "Olles kannatanud ise pool sajandit Nõukogude diktatuuri metsikuste all, mõistame selgelt, et meie vabadus pole tagatud enne, kui meie naabrid ei ole kätte võitnud omaenda õigusriiklust ja kodanikuvabadusi," kuulutas Isamaliit.

Volikogu avaldas imestust, et just sel ajal leidis Eesti ühe suurema erakonna juhtkond võimaluse koostöölepingu sõlmimiseks president Putini loodud võimuparteiga Ühtne Venemaa. Isamaaliidu hinnangul on see partei tekkinud Kremli juhtkonna käepikendusena ning toetab nii autoritaarse võimu edasist tugevdamist kui ka aktiivset sekkumist naabrite, sealhulgas Eesti siseasjadesse.

"Isamaaliit hindab Keskerakonna praeguste juhtide sammu kui lugupidamatust nii oma õiguste ja väärikuse eest võitlevate ukrainlaste kui ka nende saatusekaaslaste suhtes," seisab avalduses. "Hindame seda kui küünilist ja vastutustundetut oportunismi erakonna poolt, kelle juht ei leia omaenda autoritaarsuse ja võimu väärkasutamise tulemusena tekkinud isolatsioonist muud väljapääsu, kui samastada end Vene imperialistlikku minevikku tüüriva Putini parteiga, kus siiani mängivad olulist rolli endised KGB ohvitserid." BNS

11 Detsember 2004
  Kommentaarid