Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Moodustati Lääne-Virumaa tervisenõukogu
Esmaspäeval, 28.märtsil moodustati südame- ja veresoonkonna haiguste ennetamise riikliku strateegia elluviimiseks Lääne-Virumaa tervisenõukogu.

Tervisenõukogu esimees maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tõnis Randlane tõi välja südamestrateegia eesmärgid ja tegevussuunad: maakondliku terviseedenduse struktuuri loomine, elanikkonna teadlikkuse tõstmine tervist toetava liikumise, tubakavaba keskkonna, tasakaalustatud toitumise, füüsilise aktiivsuse suurendamise teel.

"Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamiseks on oluline, et inimesed muudaksid on väärtushinnanguid ja käitumismudeleid," ütles Tõnis Randlane.

Tõnis Randlane teavitas tervisenõukogu HIV-nakkuse leviku probleemidest nii Eestis kui ka meie maakonnas. "Kui varem levis HIV-nakkus peamiselt süstivate narkomaanide seas, siis praeguseks on see edasi kandunud seksuaalselt aktiivsetele noortele," nentis Tõnis Randlane. "Tihti ei pruugi noored ise teada oma HIV-nakkuse olemasolust, sest tavalisel perearsti külastamisel seda analüüsi ei tehta ja kui kahtlustusi pole, ei pöörduta ka vastavatesse kabinettidesse."

Tervisenõukogu ülesandeks on tagada riiklike tervisestrateegiate ja -programmide eesmärkide ja tegevuste elluviimine maakonnas ning kontrollida tegevuste elluviimiseks eraldatud summade sihipärast kasutamist; töötada välja maakonna terviseedenduse strateegilised suunad; koostada iga-aastane riiklike programmide maakondlik tegevuskava.

Tervisenõukogu koordineerib maakondliku tervisetoa terviseedenduse spetsialist Olga Boitsovi kaudu tervisedenduslikku ja haigusi ennetavat tegevust maakonnas.

Tervisenõukogu aitab kujundada ja ellu viia maakonna terviseedendamisalast poliitikat.

"Tervisenõukogu tegevuste täitmiseks on pandud konkreetsed tähtajad," ütles tervisetoa terviseedenduse spetsialist Olga Boitsov.

Tervisenõukogu esitab maavalitsusele ja Tervisearengu Instituudile (TAI) üks kord aastas raporti maakonna omavalitsuste elanike tervise ja seda mõjutavate tegurite kohta.

Tervisenõukogu on 9-liikmeline ja sellesse kuuluvad: Tõnis Randlane (esimees), Olga Boitsov, Jüri Sikkut (Haljala vallavanem), Arvo Kübar (Vihula vallavanem), Tiit Tsarski (Vinni Spordikeskuse juhataja), Larissa Slobots(ikova (Rakvere Haigla sisehaiguste arst), Merike Enniko-Väljaots (Tapa AIDS-i ennetuskeskus-narkonõustamiskeskuse juhatuse esimees), Jaan Lõõnik (VIROL tegevdirektor), Vardo Arusaar (haridusasutuste juhtide ainesektsiooni juhataja).

Järgmine tervisenõukogu koosolek toimub kuu aja pärast.


Hilje Pakkanen
avalike suhete nõunik
31 Märts 2005
  Kommentaarid