Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Vanadele gaasiseadmetele tuleb teostada tehniline kontroll
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tuletab kõigile küttegaasi kasutajatele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb vanadele gaasiseadmetele ja -paigaldistele teostada tehniline kontroll.

Kütegaasi ohutuse seadus sätestab, et elamutes ja ühiskondlikult kasutatavates hoonetes asuvatele gaasiseadmetele, mis on vanemad kui 15 aastat või tootja poolt määratud kasutusaja ületanud, tuleb käesoleva aasta 1. juuliks teostada tehniline kontroll.

Samuti kuuluvad tehnilise kontrolli alla ühiskasutuses olevad, vähemalt 15 aastat vanad gaasipaigaldised, näiteks korterelamute trepikodade gaasitorustikud. Tehnilist kontrolli tuleb vanadele gaasiseadmetele ja - paigaldistele teostada iga nelja aasta tagant.

Küttegaasi ohutuse seaduse mõistes loetakse gaasipaigaldisteks üldjuhul gaasitorustikke, gaasiseadmeteks on aga gaasipliidid, gaasiboilerid, gaasikatlad jne.

Tehnilise kontrolli kohustusest on vabastatud uuemad gaasiseadmed ja nendega liituvad gaasitorustikud ning samuti ühiskasutuses olevad gaasipaigaldised, mis ei ole vanemad kui 15 aastat.

Kodustes majapidamistes kasutatavate gaasiseadmete tehnilisel kontrollil keskendutakse eelkõige seadme töötamise ja lekketiheduse kontrollile ning seadme ohutust tagavate seadmete (näiteks leegijälgimisseade) töökorras olekule. Gaasipaigaldiste puhul pööratakse põhiliselt tähelepanu liitekohtade ja sulgeseadmete lekketihedusele.

Seadusega ettenähud tehnilist kontrolli teostab riigi äriühing OÜ Tehnokontrollikeskus ning tehniline kontroll ühe tarbija kohta maksab sõltuvalt seadmete hulgast 130-180 krooni.

Käesolevaks hetkeks on Eestis esitatud tehniliseks kontrolliks ligikaudu 5000 gaasiseadet ja -paigaldist, mis moodustab vaid väikese osa kontrolli vajavatest seadmetest. Kontrolli tulemuste põhjal võib öelda, et gaasitorustikel esineb mittevastavusi rohkem kui kolmandikul juhtudest ning umbes pooled vanematest pliitidest ja enamus vanadest veesoojenditest ei ole tehniliselt korras.

Põhilisteks puudusteks on gaasilekked, veesoojenditel aga rikkis ohutusautomaatika-seadmed. Kuigi avastatud puudused ei pruugi alati olla väga tõsised, võivad mittekorras seadmed kujutada potentsiaalset ohtu.

Gaasiseadmete ja -paigaldiste ohutuse ja kontrolli nõuded on sätestatud:

* Küttegaasi ohutuse seadus
* Majandus ja kommunikatsiooniministri määrus "Gaasipaigaldise ja -seadme tehnilise kontrolli teostamise juhud, kord, sagedus ja tähtajad"
31 Märts 2005
  Kommentaarid