Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Siseministeerium kuulutas välja konkursi Sisekaitseakadeemia rektori kohale
Täna, 5. aprillil, kuulutas siseministeerium välja konkursi Sisekaitseakadeemia rektori leidmiseks. Ametikohale kandideerijate avaldusi koos vajalike dokumentidega oodatakse 29. aprilliks.
2003. aasta oktoobris korraldatud konkursil ei kvalifitseerunud rektori ametikohale ükski kandidaat. Tulenevalt Sisekaitseakadeemia põhimäärusest, otsustas siseminister Margus Leivo nimetada Peeter Järvelaidi kui tugeva kandidaadi Sisekaitseakadeemia rektori kohusetäitjaks kuni uue rektori ametisse nimetamiseni seadusega kehtestatud korras.


“Sisekaitseakadeemia on suur ja arenev asutus ning vajab kindlust edasiminekuks, kuid praegu õppeasutust juhtiv Peeter Järvelaid on määratud rektori ametikohale kohusetäitjana. Äsja väljakuulutatud konkursi eesmärk on leida inimene, kes vastab seaduses etteantud nõudmistele ning on valmis juhtima asutust, mis mängib järjest suuremat rolli Eesti ametnike ettevalmistamises,” ütles siseminister Margus Leivo.


Sisekaitseakadeemia rektor valitakse vastavalt Rakenduskõrgkooli seadusele avaliku konkursi korras. Vastavalt rakenduskõrgkooli rektorile esitatavatele nõuetele peab Sisekaitseakadeemia rektori kandidaadil olema vähemalt kolmeaastane töökogemus kõrgema riigiametnikuna, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, vähemalt kahe võõrkeele kirjalik ja suuline valdamine kesktasemel ning juhtimis- ja majandusalased teadmised ning oskused. Siseminister sõlmib rektoriga töölepingu kuni viieks aastaks.


Sisekaitseakadeemia rektori kandidaadi valib ning esitab siseministrile ametisse nimetamiseks komisjon koosseisus siseministeeriumi kantsler, siseministeeriumi halduse asekantsler, rahandusministeeriumi kantsler, justiitsministeeriumi kantsler, maksuameti peadirektor, politseiameti peadirektor, päästeameti peadirektor ja riigisekretär.


Katrin Vides
Pressinõunik
Siseministeerium
05 Aprill 2005
  Kommentaarid