Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Märtsis esitasid eraettevõtjad KMA-le 1193 viisakutset
Märtsikuus esitasid eraõiguslikud juriidilised isikud KMA-le kinnitamiseks 1193 viisakutset, neist kolmandik esitati posti teel. Alates 1. märtsist 2005 hakkas kehtima nõue, mille järgi peavad Kodakondsus- ja Migratsiooniametis (KMA) kinnitama viisakutse eraõiguslikud juriidilised isikud, kes soovivad külla kutsuda välismaalasi riikidest, mille kodanikud vajavad Eestisse sisenemiseks ja siin viibimiseks viisat.

KMA soovitab ettevõtjatel esitada taotlus ja vajalikud dokumendid viisakutse kinnitamiseks posti teel, kuna see on mugav, lihtne ja aitab aega kokku hoida. Lähemat infot posti teel taotlemise kohta saab KMA koduleheküljelt www.mig.ee. Viisakutseid kinnitatakse ka kõikides KMA büroodes, v.a. KMA Põhja regionaalosakond (Lastekodu tn 48, Tallinn) ja Mustamäe büroo (Sütiste tee 32, Tallinn), samuti saab viisakutse esitada elektrooniliselt e-posti teel.

Viisakutse kinnitamiseks tuleb täita ja esitada vormikohane viisakutse ankeet. Samuti tuleb esitada kutsuja isikutunnistus või pass ning koopia kutsutava välismaalase reisidokumendi isikuandmetega leheküljest ja vajadusel ka asukohariigis viibimise alusest (elamisloast). Viisakutse kinnitamise taotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõivu 150 krooni iga esitatud kutse kohta. Eraõigusliku juriidilise isiku viisakutse peab olema allkirjastatud juriidilise isiku nimel allkirjaõigust omava isiku poolt, kes on Eesti kodanik või Eestis elamisloa alusel viibiv teovõimeline välismaalane. Viisakutse vaadatakse läbi 30 päeva jooksul ja viisakutse vastuvõtmisel informeeritakse taotlejat viisakutse kinnitamise otsuse teatavaks tegemise ajast ning viisakutse kehtib viisa taotlemiseks kuus kuud alates selle KMA-s kinnitamise päevast. Otsus viisakutse kinnitamise või kinnitamisest keeldumise kohta väljastatakse juriidilisest isikust kutsujale ankeedil märgitud märgitud postiaadressil. Alates 1. märtsist ei pea välismaalane viisa taotlemisel enam esitama paberkandjal kinnitatud viisakutset, piisab, kui viisa taotleja teab viisakutse registreerimisnumbrit, mille leiab viisakutse kinnitamise otsusest.

Avalik-õiguslik juriidiline isik saab välismaalast Eestisse kutsuda asutuse poolt vormistatud viisakutse alusel, mida ei ole vaja KMA poolt kinnitada.

KMA / VNL-Online
05 Aprill 2005
  Kommentaarid