Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigikohtu üldkogu: valimisliidud on kohalikel valimistel lubatud
Üldkogu tunnistas kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 70-1, mis takistab koosmõjus erakonnaseaduse (EKS) normidega kohaliku omavalitsuse elanikel nimekirjade sõltumatut esitamist kohalikel valimistel.

Riigi ja kohaliku huvi konflikti korral peab säilima volikogu liikme võimalus otsustada kohalikke küsimusi sõltumatult, lähtudes oma kogukonna huvidest. Kui kogukondlike huvide esindamisvõimalused seatakse sõltuvusse üleriigiliselt tegutsevate erakondade otsustustest, võib kohalike huvide esindatus ohtu sattuda.

Üldkogu möönis, et 1000 liikme nõue erakondade registreerimiseks (EKS § 6 lg 2) sisuliselt välistab nimekirja ülesseadmise valla või linna elanikel, kes soovivad kohalikel valimistel esindada kogukonna huve. Üldkogu arvestas aga otsust tehes kohalike valimisteni jäänud ajaga ja kohalike omavalitsuste suurustega. Ei ole mõeldav, et kandideerimisõigus ja kohaliku autonoomia põhimõte oleks eelseisvatel valimistel tagatud väiksema liikmete arvu nõude kehtestamisega erakonna registreerimiseks. Erakonnaseadusest tuleneb rida täiendavaid nõudeid erakonna asutamisele, mille korrektne ja tähtaegne täitmine enne eelseisvaid valimisi ei ole paljudes omavalitsustes mõeldav. Seadusandjale jääb põhimõtteliselt võimalus kogu kohalike omavalitsuste volikogu valimise seaduse ja erakonnaseaduse regulatsioon viia põhiseadusega kooskõlla.

Üldkogu jättis läbi vaatamata õiguskantsleri taotluse tunnistada kehtetuks erakonnaseaduse § 5 lg 1 esimene lause, mille kohaselt võivad erakonda kuuluda ainult Eesti Vabariigi kodanikud. Üldkogul puudub õiguskantsleri taotluse alusel võimalus tunnistada siseriiklikke õigusakte kehtetuks vastuolu tõttu Euroopa Liidu õigusega.

Jaanuaris vaatas põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium eelistungil läbi õiguskantsleri taotluse kontrollida kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 70-1 ja erakonnaseaduse § 1 lg 1 ja § 5 lg 1 esimese lause ja § 6 lg 2 põhiseaduslikkust. Kuna põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium leidis üksmeelselt, et õiguskantsleri taotlus vajab lahendamist kõigi riigikohtunike osavõtul, anti taotlus läbivaatamiseks üldkogule.

VNL-Online
19 Aprill 2005
  Kommentaarid