Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Eesti-Vene koostöö piiriveekogude kaitsel
Täna, 14. juulil toimub Ivangorodis Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni veeressursside komplekse haldamise töörühma koosolek.

Möödunud aastal korraldas ühiskomisjon oma töörühmad ümber vastavalt ÜRO Euroopa Majanduskomisjonis kujunenud töösuundadega, luues veeressursside kompleks haldamise ja seire ning hinnangute töörühma. Seega on selles koosseisus ning funktsioonidega töörühma kohtumine esmakordne, vaatamata sellele, et koostöö piiriveekogudel vastavalt Eesti ja Venemaa 1997. a. valitsustevahelisele kokkuleppele toimub juba 1998. aastast alates.

Olulisimad on ühiste veemajanduskavade väljatöötamise ja realiseerimise ning Narva veehoidla kasutamise ja Narva hüdrosõlme rajatistega seonduvad küsimused.

Lisaks on päevakorras rida küsimusi, mis seotud regulaarse infovahetusega veemajandusolukorrast Narva jõe ja Peipsi järve valgalal. Samuti tutvustab Eesti pool keskkonnakaitsemeetmete evitamise positiivset mõju veekogudele ka konkreetsete näidete varal (Tartu linn ja Narva elektrijaamad), mis peaks Vene poolele suurt huvi pakkuma.

Ühtlasi on see esimeseks kohtumiseks Loode-Venemaa uute veemajandusjuhtidega.

Külastatakse ka Narva hüdroelektrijaama ja Ivangorodi linna reovee-puhastusseadmeid, kus Eesti esindajad pole varem käinud.

VNL-Online
14 Juuli 2005
  Kommentaarid