Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Keskkriminaalpolitsei: majanduskuritegevus on üha enam kujunema sünonüümiks organiseeritud kuritegevusele
Keskkriminaalpolitsei (KKP) andmetel on organiseeritud kuritegevusega seotud osa Eesti majanduskuritegevusest saavutanud selgelt oma klassikalise kuju, kus kuritegelikul teel saadud tulu investeeritakse näiliselt legaalsesse äritegevusse, muutes majanduskuritegevuse üha enam sünonüümiks organiseeritud kuritegevusele.

KKP juhi Lauri Taburi sõnul näitab tänane olukord Eesti kuritegevusmaastikul, et mitmetest erinevatest kuritegelikest allikatest pärit rahalised vahendid ringlevad ühises süsteemis. "Seega ei ole põhimõtteliselt võimalik vahet teha maksupettustest tulenevatel summadel ning narkoärist tulenevatel summadel - pangakontol nähtuvad need samamoodi," ütles Tabur.

Viimase aja trendide kohta võibki märkida, et jätkuvalt on tähtsustumas rahapesu probleem, kuna seoses maksusüsteemi paranemisega on tekkimas vajadus oma tulude allikaid õigustada. Teine oluline suundumus, mis kujundab Eesti mainet ka rahvusvahelises plaanis, on kaardipetturite tegevuse aktiviseerumine.

"Praegu on väga oluline nende tegevust pärssida ning see on osaliselt ka õnnestunud. Siiski töö selles suunas jätkub," ütles Lauri Tabur. "Oluline on märkida, et kaardipetturite tegevus on aktiivne mitte ainult Tallinnas või Tartus vaid ka mujal Eestis. Seega prognoosime kõnealuse teema jätkuvat aktuaalsust, kuid seoses juba tehtud edusammudega on olnud võimalik täheldada kaardipetturite tagasitõmbumist."

Majanduskuritegevuse taseme tõusule viitab keskkriminaalpolitsei andmetel ka registreeritud kelmuste kasv. Ametliku statistika järgi pandi kelmusi 2004. aastal toime neli korda sagedamini kui 1993. aastal. Siinjuures pole tegemist suurte erisuunaliste aastaste kõikumistega vaid kelmuste arv kasvab pidevalt. Kuna kelmuste puhul on tavaliselt tegemist kuritegude seeriaga, võib üks niisuguseid kuritegusid toime pannud isik anda statistikasse kümneid ja isegi sadu episoode. "Kuna kasv on pidev, tuleb arvata, et tegemist on järjest suurema hulga inimeste tegevusalaks muutunud kuriteoliigiga," märkis keskkriminaalpolitsei juht.

Kelmuste valdkonnas on politsei peamine töösuund olnud Ida-Virumaal elavad õigusrikkujad, kuna sealne sotsiaalne olukord on tinginud töötute noorte hulgas uued moodused raha teenida. Levinud on variant, kus avatakse mingis pangas enda nimel konto (sealhulgas ka internetipanga konto) ning müüakse see interneti vahendusel või koha peal tegutsevale kokkuostjale edasi. Kontodega kauplemine toimub peamisel internetis - kindlatel veebilehtedel või suhtlemisprogramme kasutades. Antud skeemi iseloomustab asjaolu, et pettuse teel saadud raha kantakse Eestis tegutsevas pangas avatud kontole, kuid arvele laekunud raha võetakse kontolt sularahas välja väljaspool Eestit, reeglina endistes N-Liidu riikides, mis kinnitab antud liiki kuritegevuse rahvusvahelist haaret.

Eeltoodud pettuseliigi kõrval on elavnemas mittelegaalsete kataloogifirmade tegevus, kus inimeste kergemeelsust ära kasutades saadetakse ohvritele näiteks isikuandmete uuendamise blankette ja nõutakse selle teenuse eest väikses kirjas lepingusse märgitud sadadesse eurodesse küündivaid teenustasusid. Samuti on jätkuvad petturite teated suure lotovõidu võitmise kohta, mille kättesaamiseks palutakse inimestel asjaajamise tasu eesmärgil kanda teatud arvetele kuni 1000-euroseid summasid.

Eestis on esinenud ka juhuseid, kus firmad üritavad kätte saada oma konkurentide klientide andmeid, et neid enda ärihuvides ära kasutada. Sageli üritatakse üle osta konkureeriva firma töötajaid, kellelt soovitakse kätte saada informatsiooni ettevõtte klientide, kaupade ja teenuste hindade kohta. Ühe sellise kriminaalasja menetlemise on keskkriminaalpolitsei lähiminevikus edukalt lõpule viinud – ühe turvatehnika firma endised töötajad lõid uue ettevõtte ja võtsid endaga kaasa ka endise tööandja klientide jms andmed.

Äramärkimist väärivad veel nii öelda püramiidskeemide juhtumid. Ilmo Maaroosi näite varal on neisse kaasatud ka advokaadibürood. Seoses EL-i laienemisega on kahtlemata kasvanud eurotoetuste väljapetmise oht, kuigi siiani on konkreetseid kuriteojuhtumeid ette tulnud vaid mõni. Keskkriminaalpolitseil on andmeid karusellpettuste võimaliku kasutamise kohta ettevõtete finantsnäitajatega manipuleerimiseks, et viimased vastavusse viia tingimustega, mis võimaldavad äriühingul taotleda toetusi ja kaasfinantseerimist riigi ja EL rahadest. Samuti otsitakse võimalusi asuda tegutsema EL-i poolt toetatavate valdkondadega, mis annaks võimaluse taotleda Euroopa Liidu toetusi ja kasutada legaalset ettevõtlust ebaseadusliku tegevuse varjamiseks ja Euroopa Liidu toetuste väljapetmiseks.

Mis puutub maksupettustesse, siis KKP juhi Lauri Taburi sõnul on Eesti ettevõtjate hulgas üldjuhul levinud seisukoht, et konkurendi seaduserikkumistest maksuhalduri teavitamisele vaadatakse kui pealekaebamisele ja paljud ettevõtjad väldivad neile teadaolevatest rikkumistest teavitamist. Sellega süvendatakse aga mitmes majandussektoris ebaseaduslikku praktikat, mis reeglina kulmineerub mitme muidu tubli ärimehe vastutusele võtmisega.

"See võib olla osaliselt seotud veel ettevõtluse algusaegadega, kus peaaegu eranditult rikuti mõningaid seadusi ja seetõttu ei taheta rääkida, kui mõni isik jätkab veel samamoodi. Lisaks sellele takistab rääkimist ka see, et paljud isikud tasuvad firmade arvelt suuremal või vähemal määral isiklikke kulutusi. Mida kompaktsem on omanike ring, mida rohkem on omanik seotud ettevõtte igapäevase juhtimisega, seda suurem on tõenäosus, et kõik ettevõtte poolt tehtud kulud ei ole ettevõtlusega seotud," rääkis Tabur.

Maksu- ja Tolliamet on hinnanud, et sarnaste käibemaksupettuste tõttu jääb riigieelarvesse laekumata ca 2 miljardit krooni ning täiendava 700 miljoni krooni eest petetakse välja juba laekunud summasid.

Karusellpettusi pannakse maailma praktika kohaselt toime väikeste ja kallite kaupadega. Levinuimad on mobiiltelefonid ja varuosad, arvutikomponendid, infokandjad, jmt. Samuti kaupadega, mis on standardsed ja ilma identifitseerimistunnusteta. Viimaste puhul tuleb märkida, et pettus toimub lähemate naabritega, et kokku hoida transpordikulusid. Täiendavalt on viiteid, et karusellpettusi kasutatakse ettevõtte finantsnäitajatega manipuleerimiseks, et viimased vastavusse viia tingimustega, mis võimaldavad äriühingul taotleda toetusi ja kaasfinantseerimist riigi ja EL-i rahadest.

Peamisteks maksupetturite tegevusvaldkondadeks, mille uurimisega KKP koostöös Maksu- ja tolliametiga võitleb, on lisaks käibemaksupettustele veel kalaäri, metsaäri, metallid ja metallijäätmed, ehitussektor ja nüüdseks juba möödunud nähtusena suhkruäri.

Keskkriminaalpolitsei viis 2005. aasta esimese poolaasta jooksul lõpule 35 kriminaalasja kohtueelse uurimise, mille tulemusel astus või on astumas kohtu ette 75 raskes majandus-, narko- ja organiseeritud kuritegevuses kahtlustatavat ja süüdistatavat. Prokuratuuri saadetud kriminaalasjades olid KKP ametnikud lahendanud kokku 134 kuriteoepisoodi.


Keskkriminaalpolitsei / VNL-Online
15 Juuli 2005
  Kommentaarid