Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kaitsealad said täiendust
Täna, 21. juulil kinnitas Vabariigi Valitsus viie kaitseala laiendamise ning uue kaitse-eeskirja kehtestamise. Täiendust saavad Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (MKA), Päite MKA, Naage MKA, Tikste MKA ning Allirahu looduskaitseala.

Läänemaa Suursoo MKA asub Harju maakonnas Padise vallas ning Lääne maakonnas Nõva ja Oru vallas. Ala kogupindala on ca 10 250 ha. Kaitseala eesmärk on Lääne-Eestile tüüpilise soostiku kaitse. See on inimtegevusest suhteliselt puutumatu suurim soomassiiv, kus kaitset väärivad mitmed looma- ja taimeliigid ning looduslikud metsakooslused, samuti väljakujunenud või kujundatavad looduslikud või poollooduslikud kooslused. Alal on kaitse all ligi 35 linnuliiki kõigist kolmest kaitsekategooriast.

Ida-Viru maakonnas asuva Päite maastikukaitseala hõlmab väga esinduslikku Põhja-Euroopale iseloomulikku pankrannikut. Territoorium on mõeldud Toila ja Päite vahelise pankranniku, pangametsade, sälkorgudes liigestatud murrutusastangutega pinnavormide, klindi okasmetsade ning pärandkoosluste kaitsmiseks. 128,3 hektarisel alal säilitatakse sealseid loodusväärtusi ja eelkõige rannikuäärseid pinnavorme.

Naage maastikukaitseala asub Harju maakonnas Harku vallas ning selle eesmärk on kaitsta mitmeid nahkhiireliike ning teisi haruldasi looma- ja taimeliike. Oluliseks loodusväärtuseks on ka lubjakivipaljandid, koopad, rusukallete ja jäärakute metsad ning geoloogiliselt väärtuslik Põhja-Eesti klint. Territooriumi pindala on 4,6 hektarit.

Saare maakonnas riigimaal ning riigi territoriaalmeres asuv 680 ha kogupindalaga Allirahu kaitseala hõlmab Allirahu ja Tompamaa saari ja neid ümbritsevat mereala. Allirahu mereala on oluline merelindude rändeaegne koondumispaik. Uuel kaitsealal on Natura elupaikadest karid, Läänemere kesk- ja põhjaosa väikesaared ning laiud.

Valga maakonnas asuva Tikste MKA eesmärk on sealse ürgoru omapärase maastiku, liivakivipaljandite ja Pokardi oja kaitse ning looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine. 38 hektarisel maa-alal asuvad väärtuslikud jõed, ojad ja vanad loodusmetsad.

VNL-Online
21 Juuli 2005
  Kommentaarid