Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Läänemeri kuulutati eriti tundlikuks merealaks
Londonis rahvusvahelise merekeskkonna kaitse komitee istungil võeti vastu resolutsioon, millega kogu Läänemeri kuulutati eriti tundlikuks merealaks (Particularly Sensitive Sea Area - PSSA).

Resolutsioonist jäid välja alad, mis vastavalt ÜRO 1982. a. mereõiguse konventsiooni sätetele kuuluvad Venemaa jurisdiktsiooni alla.

Lõpliku kinnituse peab andma veel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) Assamblee 24. istung, mis toimub novembris-detsembris 2005. Kui Assamblee kinnitab välja pakutud meresõidu ohutust suurendavad meetmed, saab Läänemeri oma uue staatuse alates 1. juulist 2006.

Mereala kuulutamine eriti tundlikuks tähendab, et rahvusvaheliselt tunnistatakse fakti, et üha aktiviseeruv laevaliiklus võib selle ala tundlikku ökosüsteemi kahjulikult mõjutada ja seetõttu tuleb rakendada täiendavaid meetmeid meresõiduohutuse tõstmiseks ning läbi selle merekeskkonna paremaks kaitsmiseks.

Läänemerel on päevas keskmiselt 2000 laeva, millest umbes 200 on tankerid. Lisaks on merel pidevalt 2000 kalalaeva. Üks ohtlikum veos on nt nafta, mille merre sattumine oleks Läänemere merekeskkonnale äärmiselt halva mõjuga.

Ettepanek kuulutada Läänemeri eriti eriti tundlikuks merealaks, tehti juba 2003. aasta juunis Bremenis toimunud Läänemere riikide (HELCOM) ja Põhjamere riikide (OSPAR) ühisel merekeskkonna kaitse alasel istungil.

VNL-Online
25 Juuli 2005
  Kommentaarid