Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Ministri määrusega muudeti lammaste ja kitsede märgistamise korda
Põllumajandusministri määrus nr 75 21. juunist 2005.a. muutis kitsede ja lammaste märgistamist, eesmärgiga viia lammaste ja kitsede identifitseerimist ja registreerimist käsitlevad sätted kooskõlla Euroopa Nõukogu vastava määrusega.

Seni kehtis nõue märgistada lambad ja kitsed ühe kõrvamärgiga, jõustunud määruse muudatuse kohaselt nõutakse nüüd pärast 10.juulit 2005.a sündinud lammaste ja kitsede puhul ka teist märgistust, milleks võib olla kas teine kõrvamärk, tätoveering, sõrgatsile kinnitatav tähis (üksnes kitsedel) või elektroonne märgistus. Kõiki märgistusi saab tellida Jõudluskontrolli Keskusest.

Kahe märgi kasutamine on vajalik tauditõrje seisukohast lähtuvalt. Ühe kõrvamärgi kaotsiminekul on teisese märgistuse olemasolul suurem tõenäosus identifitseerida looma päritolu, ehk saada teavet selle kohta, millises karjas on teda peetud.

Kui teise märgina soovitakse kasutada tätoveeringut, sõrgatsile kinnitatavat tähist või elektroonilist märgistust, tuleks pärast 10. juulit 2005.a. sündinud lambale või kitsele kõrvamärki tellides anda oma soovist teada Jõudluskontrolli Keskusele, kuna vastasel juhul väljastab keskus loomaomanikule 2 kõrvamärki.

Määrusega pikendati ka lammaste ja kitsede märgistamise tähtaega. Märgistamine tuleb varasema 20 päeva asemel teha hiljemalt 6 kuu jooksul pärast looma sündi või enne seda, kui loom viiakse ühest karjast teise või tapamajja.

Märgistamisest teatamise tähtaeg on endiselt 7 päeva. Enne 10. juulit 2005.a. sündinud lammast ja kitse uuesti märgistama ega registreerima ei pea.

Euroopa Liidu liikmesriigist lamba ja kitse Eestisse toimetamise korral looma ümber märgistada ei tule. Ühendusevälisest riigist imporditud põllumajanduslooma märgistab loomapidaja 14 päeva jooksul alates importimise päevast.

Loomapidajal tuleb temale kuuluvate loomade kohta pidada arvestust ning anda kord aastas, 15. jaanuariks, PRIA-le teada karjas olevate lammaste ja kitsede arv ja seda eelmise aasta 31. detsembri seisuga.

Täpsemat teavet uue registreerimise korra kohta annavad PRIA bürood ja Jõudluskontrolli Keskus.


Iiris Saluri
Põllumajandusministeerium
02 August 2005
  Kommentaarid