Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Hädaabinumbrile 112 peaks pöörduma vaid erakorralise abivajadusega
Hoidmaks hädaabinumbrit 112 kättesaadavana eluliselt tähtsa abi vajajatele, palub Häirekeskus mitte helistada hädaabinumbrile saamaks infot külmast tingitud üldiste olmeprobleemide lahendamise kohta, milleks võivad olla nii toatemperatuuri alanemine tsentraalküttega majades kui ka lokaalsed vee- ja elektrikatkestused.

Võimaliku elektrikatkestuse korral on soovitav kõigil esmalt veenduda, kas ülekoormuse tõttu on lülitunud välja vaid tema oma eluruumide elektrisüsteem, või on elektrikatkestus ulatuslikum. Ulatuslikumast elektrikatkestusest saavad Eesti Energia kliendid teada anda helistades või saates sms-i lühinumbrile 1343. Need, kes ostavad elektrienergiat vahendusfirmadelt, leiavad vajalikud kontaktnumbrid oma elektriarvelt või firmaga sõlmitud lepingust.

Tsentraalse vee- ja soojavarustuse tarbijad peaksid probleemide korral ühendust võtma oma majaühistu esimehega. Kui majaühistu puudub, tuleks sooja- ja veetarnija kontaktandmeid otsida samuti lepingutest või arveblankettidelt.

Tallinna, Viimsi ja Maardu elanike teateid võtab vastu abitelefon 1345.

Nii kütte, elektri, vee kui ka muudest olmeprobleemidest õige adressaadi teavitamine vähendab kõnejärjekordade tekkimise võimalust hädaabinumbril 112 ning hoiab liinid vabad eluliselt tähtsa abi vajajatele.

Beata Perens
Päästeamet
20 Jaanuar 2006
  Kommentaarid