Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teeb ettepaneku trahvida BRSi
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium edastas Rahandusministeeriumile kirja, milles teeb ettepaneku esitada BRSile leppetrahv vastavalt erastamislepingus ettenähtule, kuna BRSi esitatud aruande kohaselt ei ole raudteeinfrastruktuuri investeeringukava täidetud.

Vastavalt valitsuskabineti 2. veebruari otsustusele tehti Rahandusministeeriumile koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ülesandeks analüüsida Baltic Rail Services OÜ-lt (BRS) leppetrahvi sissenõudmise põhjendatust. Selle põhjendatuse korral nõuda sisse leppetrahvi summas 15 miljonit krooni.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on analüüsinud BRSi poolt esitatud vastavaid materjale, mille tulemusel kujunes seisukoht nõuda leppetrahv sisse. Oleme oma seisukohale saanud kinnituse ka erapooletu advokaadibüroo hinnanguna.

BRS on rikkunud erastamislepinguga võetud kohustust ning ei ole erastamislepingu kohaselt nõutud tähtajaks puudusi kõrvaldanud ega täiendavaid tõendeid lepingu täitmise kohta esitanud. BRSi argumente, nagu ei oleks lepingu teatud osad pooltele kohustuslikuks täitmiseks, ei saa lepingu rikkumise õigustusena aktsepteerida. Lepinguõiguse baaspõhimõte on, et lepingud kuuluvad täitmisele. Samuti ei ole BRS esitanud mingeid tõendeid, nagu oleks lepingu täitmine antud juhul olnud ettevõtte jaoks majanduslikult põhjendamatu ja vastuolus ettevõtte huvidega.

Analüüsid näitavad, et alatäitmisi oli nii raudteekapitaalremondi, raudtee keskremondi kui ka mitmete muude erastamislepingust tulenevate artiklite osas. Sealhulgas on Eesti Raudtee lülitanud investeeringute koosseisu ka neid töid, mis enne erastamist kanti otse kuludesse.

BRS on teavitanud, et on investeeringukava ületanud. Reaalsuses tähendab see ületäitmist artiklite osas, millel ei ole erastamisel püstitatud eesmärkidega mingit seost. Ületäitmine on muuhulgas hoonete, sõiduautode ja koolituse osas.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul oli erastamise eesmärgiks suunata tõhusaid rahalisi vahendeid infrastruktuuri korrastamisse ja ülesehitusse, eeskätt raudtee remonti ja reisijateveo turvalisuse tagamisse. Erastamiskava tähtajad on lõppemas, aga praeguse seisuga erastamise eesmärke täidetud ei ole.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Raudteeinspektsiooni teeb eriti murelikuks, et BRS ei ole täitnud erastamislepinguga võetud kohustusi investeerida raudtee-infrastruktuuri kapitaalremondi töödesse, asendades selle mahult oluliselt väiksema tõsteremondi töödega. Raudtee tehniliste ekspertide hinnangul on kapitaalremonditud raudtee eluiga 15 aastat. Ettevõte on selle osaliselt asendanud tõsteremondiga, mille mõju on hinnanguliselt poole väiksem. Kuid tõsteremontidele peab igal juhul järgnema ka kapitaalremont. Kapitaalremondi tegemata jätmine seab aga kahtluse alla raudtee-infrastruktuuri pikaajalise jätkusuutlikkuse ja võib tähendada hüppelist remondi- ja investeerimisvajaduse kasvu lähitulevikus.


Anu Hallik-Jürgenstein
15 Veebruar 2006
  Kommentaarid