Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Luuakse Ehitusohutuse Nõukoda
Täna kogunes ministeeriumis esimest korda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) juurde loodav Ehitusohutus Nõukoda, mille eesmärk on muuhulgas aidata kaasa ehitusohutust tagavate õigusaktide väljatöötamisele ja vastava koolitus- ning teavitustegevuse arengule.

Esimesel koosolekul arutati valdkonna kitsaskohti ning lepiti kokku teemad, mida käesoleval aastal käsitletakse. Samuti kiideti heaks nõukoja põhikiri.

Nõukoja ülesanne on aidata kaasa ehitusohutust tagavate õigusaktide väljatöötamisele, valdkonna üldiste arengusuundade määratlemine, valdkonna institutsioonide vahelise koostöö arendamine, uurimis-, koolitus- ning teavitustegevuse arendamine jne.

Aprilli lõpul oma teisele koosolekule koguneva nõukoja asutamise määruse allkirjastab minister pärast seda, kui kõik liikmed on esindajad ametlikult kinnitanud.

Vähemalt korra kvartalis kogunevasse nõukotta hakkavad kuuluma Tehnilise Järelvalve Inspektsiooni, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Tarbijakaitse Liidu, Eesti Standardikeskuse, Tallinna Tehnikaülikooli, Päästeameti ning MKMi esindajad. Vajadusel kaasatakse spetsialiste ka väljastpoolt.


Allan Kasesalu
15 Veebruar 2006
  Kommentaarid