Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Justiitsministeerium korraldab taas kuriteoennetuse projektikonkursi
Justiitsministeerium kuulutab välja järjekordse kuriteoennetuse projektikonkursi.Taotletava toetuse maksimaalseks suuruseks on 250 000 krooni, toetust võivad taotleda Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Kuriteoennetusega tegelevad mittetulundusühingud võivad taotleda ka tegevustoetust, et tagada juba alustatud tegevuste jätkusuutlikkus. Jätkusuutliku tegevusena arvestatakse mittetulundusühingu tegevustoetuse taotlemisele eelneva kolme aasta aktiivset tegutsemist kuriteoennetuse valdkonnas. Tegevustoetuse kasutamine peab olema suunatud kogukondlikule kuriteoennetusele, alaealistele õigusrikkujatega või korduvalt karistatud isikutega tegelemisele.

Projektitoetuse saab taotleda noorte kuritegevuse ja uimastitest eemalehoidmisele suunatud tegevuste osas. Samuti leiavad finantseerimist parimad projektid, mis tegelevad varavastaste ja avalike kuritegude toimepanemist takistavate tegevuste, seadmete propageerimise ning vastava oskusteabe levitamisega. Rahastamist saavad ka vangistuse või muu kriminaalkaristuse ära kandnud isikute ühiskonnaga taaskohandamise projektid.

Toetust ei anta neile kuriteoennetusega tegelevatele sihtasutustele ja mittetulundusühingutele, mida finantseeritakse riigieelarvest. Projekt, millele toetust taotletakse, peab algama käesoleval aastal. Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ja muude välisfondide projektide kaasfinantseerimiseks, kui projekt on seotud eelpool toodud teemadega ja on Euroopa Liidu või muust projektifondist saanud kinnituse, et seda toetatakse.

Justiitsministeerium ootab tegevustoetuse kasutamise taotlusi ja projektitaotlusi 17. märtsiks 2006.

Tegevustoestuse taotlus tuleb vormistada eesti keeles ühes eksemplaris ning esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Kuriteoennetuse tegevustoetus" aadressil Tõnismägi 5a, Tallinn 15 191.

Projektitaotlus tuleb vormistada eesti keeles kahes eksemplaris ning esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Kuriteoennetuse projekt" aadressil Tõnismägi 5a, Tallinn 15 191.

Otsuse toetusesaajate kohta teeb projektide hindamise komisjon kuni kahe kuu jooksul.

Täpsem info konkursi tingimuste kohta ja taotluse esitamiseks vajalikud vormid on kättesaadavad justiitsministeeriumi kodulehel http://www.just.ee

Kristi Künnapas
17 Veebruar 2006
  Kommentaarid