Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Valmis ülevaade Eesti ja maailma turismist 2005. aastal
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuses äsja valminud ülevaate järgi ööbis Eestis 2005. aastal 1,9 miljonit välisturisti. Lisaks turistide arvu kasvule pikenes nende reiside kestus ja kasvas meie majutusettevõtete sissetulek. Siia reisib üha rohkem turiste riikidest, mille osakaal on seni olnud turuliidri Soomega võrreldes suhteliselt tagasihoidlikum.

“Euroopa Liidu laienemine suurendas laienemisaastal Euroopas huvi uutessse liikmesmaadesse reisimise vastu. Pean väga heaks tulemuseks, et paljudest 2004. aastal kiiret kasvu näidanud riikidest pärit turistide arv kasvas ka 2005. aastal üsna samas tempos," selgitas EASi juhatuse liige Ülari Alamets.

Kõige kiiremini ja 2004. aasta kasvutempot ületades suurenes turism Saksamaalt, Suurbritanniast ja Venemaalt. 2004. aasta kasvutempoga võrreldes mõnevõrra aeglasemalt, kuid siiski märkimisväärselt kasvas turistide arv Rootsist, Norrast, Lätist, Leedust ja ka Hispaaniast.

Eestis ööbinud väliskülastajate arv kasvas läinud aastal EASi turismiarenduskeskuse andmetel 1,9 miljonini. Võrreldes 2004. aastaga suurenes nende arv 9%. 1,45 miljonit neist ööbis majutusettevõtetes ja ligi 450 000 tasuta majutuses – sugulaste või tuttavate juures, oma korteris või suvilas.

Majutusettevõtetes ööbinud välisturistide arv kasvas Statistikaameti andmetel 2004. aastaga võrreldes 6% ehk ligi 79 000 turisti võrra. Kui 2004. aastal kasvas majutatud välisturistide arv 24%, siis 2005. aasta oluliselt aeglasem kasv tuleneb suurima osatähtsusega sihtturu Soome turistide arvu vähenemisest (-5%).

Positiivseks võib lugeda, et tänu reiside pikenenud kestusele kasvasid välisturistide ööbimised majutusettevõtetes 9% ehk veidi kiiremini kui majutatud turistide arv. Veelgi rohkem – 12% – kasvas majutusettevõtete sissetulek majutusteenuste müügist välisturistidele.

Maailma turism kasvas 2005. aastal ÜRO egiidi all tegutseva Maailma Turismiorganisatsiooni esialgsetel andmetel 5,5%. Esimest korda ajaloos ületas ööbimisega välisreiside arv kogu maailmas 800 miljoni piiri.

Ülevaade turismi arengust Eestis ja kogu maailmas: http://public.visitestonia.com/files/statistika/Eesti_ja_maailma_turism2005.pdf

Piret Kallas
28 Veebruar 2006
  Kommentaarid