Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi juhid pidasid kahe riikliku ekspertiisiasutuse ühendamist otstarbekaks
31.märtsil toimunud justiits- ja siseministri korralisel nõupidamisel leidsid mõlema ministeeriumi ning nende valitsemisala asutuste juhid, et Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistikakeskuse ühendamine tulevikus on igati põhjendatud. Ühendamine leevendaks nii töökoormuse kui limiteeritud rahastamise probleeme, ka muutuks ekspertiisiprotsess kiiremaks ning paremini jälgitavaks. "Kindlasti aitaks kahe ekspertiisikeskuse ühendamise kaasa nii pikkade DNA ekspertiisijärjekordade vähendamisel kui otseste majandus- ning juhtimiskulude kokkuhoidmisel" lisas justiitsminister Rein Lang.

Nõupidamisel otsustati, et järgnevalt alustatakse detailsema analüüsi koostamist kahe asutuse ühendamiseks, mille käigus tuleb leida vastused muuhulgas küsimustele kus hakkab ekspertiisikeskus asuma, millise ministeeriumi alluvusse keskus jääb ja millised on vajalikud investeeringud.

Praegu tegutseb Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo (EKEB) Justiitsministeeriumi haldusalas ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus Siseministeeriumi haldusalas. Seni on EKEBis uuritud üldjuhul inimpäritoluga bioloogilist ja KEKKis mittebioloogilist ekspertiisimaterjali.

Justiitsministeerium / VNL-Online
04 Aprill 2006
  Kommentaarid