Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kiire palkade kasv jätkus ka teises kvartalis
Keskmine brutokuupalk oli 2006. aasta teises kvartalis 9531 krooni, mis on 15 protsenti rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Vaatamata kiirele hindade kasvule ulatus brutopalga reaalkasv 10,1 protsendini ning netopalga kasv 16,2 protsendini. Aastataguse ajaga võrreldes kasvas keskmine netopalk üle tuhande krooni, millele aitasid kaasa maksuvaba miinimumi tõstmine 1700 kroonilt kuus 2000 kroonini ning tulumaksu määra vähendamine 1 protsendipunkti võrra, samuti töötuskindlustuse maksumäära vähendamine 0,4 protsendipunkti võrra.

Tegevusaladest avaldasid brutopalga kiirele kasvule kõige enam mõju kaubandus, töötlev tööstus, põllumajandus, hotellide ja restoranide tegevusala ning kinnisvara-, rentimis- ja äritegevus. Neist kaks suurema hõivatute arvuga tegevusala on kaubandus ning töötlev tööstus. Kaubanduse valdkonna palkadele on mõju avaldanud tugevale sisenõudlusele toetuv ja üha aktiivsemaks muutuv kaubandustegevus ning kaubanduskettide laienemine maapiirkondadesse, kus tööjõu puudus avaldab survet palkade tõstmiseks. Töötlevas tööstuses tugineb palgakasv headele majandustulemustele sisenõudlust teenindavatel tegevus-aladel, näiteks ehitusmaterjalide, puidu ning toiduainete tööstuses.

Jätkuvalt on murettekitav palkade tase hotellides ja restoranides, moodustades vaid 63 protsenti Eesti keskmisest palgast. Elavnenud turismi, sealhulgas ka siseturismi, ning elatustaseme tõusu taustal suureneb üha enam nõudlus kvaliteetsete majutus- ja toitlustusteenuste järele. Kvaliteetset teenust pakkuv motiveeritud töötaja ja hea palk on aga omavahel seotud.

Suure sisenõudluse ja kasvanud ekspordi toel üha hoogustunud majanduskasv on võimaldanud kiirelt kasvada ka palkadel. Vaatamata hüppelisele tööjõukulude kasvule seoses kiire hõivatute arvu ja palkade kasvuga tööjõukulude osakaal loodud lisandväärtusest ei suurenenud.

Teise kvartali lisandväärtuse ja tööjõukulude suhte kohta täpsed andmed veel küll puuduvad, kuid töötajate suundumine välisriikidesse süvendab tööjõupuudust mitmetel tegevusaladel ning seega püsib ka surve palkade kiires tempos tõstmiseks. Selle tulemusena satuvad üha teravama löögi alla ettevõtted, kelle tegutsemine põhineb odaval tööjõul.

Seoses mitmete riikide tööturgude avanemisega Euroopa Liidu uute liikmesriikide kodanikele on palgatasemete ühtlustumise protsess paratamatu. Seetõttu tuleb ettevõtetel kiiremas korras tegutseda tehnoloogia uuendamise ning töö tulemuslikkuse suurendamise suunas.


Kristi Künnapas
28 August 2006
  Kommentaarid