Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Valitsus kiitis heaks 2007. aasta eelarve
Valitsus kiitis heaks 2007. aasta eelarve


Valitsus kiitis täna heaks 2007. aasta riigieelarve eelnõu, mille tulude maht on 75,8 miljardit ja kulude maht 74,6 miljardit krooni.

Riigieelarve tulud ületavad kulusid 1,2 miljardi võrra, nii suur planeeritud eelarveülejääk on Eesti vabariigi ajaloos esmakordne. Võrreldes 2006. aasta riigieelarvega on eelarve tulud kasvanud 23,4 protsenti ja kulud 21,4 protsenti.

“Kiirest majanduskasvust, heast tulude laekumisest ja mõistlikust eelarvepoliitikast tulenevalt on Eesti riigi rahanduse seis väga hea,” kommenteeris rahandusminister Aivar Sõerd. “Eelarve on koostatud ülejäägiga, välisvõlga maksame tagasi 1,8 miljardit - sellega kindlustame hea lähtekoha riigi eelarvestrateegia kolmeks järgmiseks aastaks.”

Rahandusminister lisas, et majanduskasv või tugev rahandus pole eesmärk iseeneses, vaid alati vahend inimeste heaolu suurendamiseks. “2007. aasta eelarve on inimkeskne eelarve, milles kiire majandusareng ja sotsiaalne heaolu on mõistlikus tasakaalus. Meie prioriteetideks on haritud ja tegus rahvas, sisejulgeolek ja piirkondade tasakaalustatud areng,” ütles Aivar Sõerd.

Valitsuse prioriteedid kajastuvad otseselt ka selles, milliste ministeeriumide eelarved kasvavad tuleval aastal kõige rohkem. Nendeks on haridusministeerium, siseministeerium, justiitsministeerium, kaitseministeerium ja põllumajandusministeerium.

Haritud ja tegusa rahva tähtsustamine tähendab erilist tähelepanu haridusele, sotsiaalvaldkonnale, tervishoiule ja kultuurile.

Kogu haridusvaldkonna rahastamine kasvab järgmisel aastal 1,4 miljardi krooni võrra. See katab õpetajate 15-protsendilise palgakasvu, tasuta koolilõunad ja töövihikud. Kutseharidus on madalseisust üle saamas, selle rahastamiseks (koos munitsipaliseeritud kutseõppeasutustega) näeb riigieelarve ette 1,2 miljardit krooni. Teadus- ja arendustegevuse kulud riigieelarves on kokku 1,3 miljardit krooni ehk 26 protsenti rohkem kui tänavu

Täiendavate vahendite hulk Haigekassale on aastaga kasvanud 1,75 miljardi krooni võrra, millele lisandub pool miljardit tänavusest lisaeelarvest. Kiirabi saab 2007. aastal 80 miljoni krooni võrra enam raha kui tänavu, seda eelkõige palgakuludeks. Riikliku sotsiaalhoolekande eelarve on tuleval aastal 411 miljonit krooni - 74 miljoni ehk 22 protsendi võrra suurem kui sel aastal. Enam kui kaks korda tõuseb töötu abiraha, mis on püsinud 400 krooni juures alates 1999. aastast.

Kultuuri, spordi ja vaba aja valdkonna rahastamine kasvab järgmisel aastal üle 21 protsendi. Muu hulgas kulub rahvustelevisiooni digitaliseerimisele järgmise aasta eelarvest 20 miljonit krooni, millele lisandub sama palju 2006. aasta lisaeelarvest.

Inimese arengu eelduseks on turvatunne. Seetõttu on 2007. aasta eelarves olulisel kohal sisejulgeolekualase valmisoleku ja võimekuse suurendamine. Erilise tähelepanu all on see, et valdkonnas töötavate inimeste palgad jõuaks väärikale tasemele. Seetõttu eraldatakse politseinike palgatõusuks 220 miljonit, päästeametnike palgatõusuks 78 miljonit, piirivalveametnike palgatõusuks 38 miljonit, maksu- ja tolliametnike palgatõusuks 82 miljonit ja vanglaametnike palgatõusuks 84 miljonit krooni. Keskmiselt tähendab see palgatõusu suurusjärgus 30 protsenti.

Kiire majandusarengu viljad peavad jõudma igasse Eestimaa nurka. Kui nii 2004. kui ka 2005. aastal püsis kohalike omavalitsuste tasandusfondi maht 950 miljoni krooni tasemel, siis tänavu kasvas see 181,5 miljoni krooni võrra ning kasvab 270 miljoni krooni võrra ka 2007. aastal, jõudes 1,33 miljardi kroonini. Järgmisel aastal kasvavad piirkondade terviklikule ja tasakaalustatud arengule suunatud summad kokku 167 protsenti, muu hulgas on siin tähtsal kohal Euroopa Liidust saadavad vahendid.

2007. aasta eelarve koostamise aluseks on mais heaks kiidetud riigi eelarvestrateegia aastateks 2007 – 2010. Valitsus on põhimõtteliselt jäänud kevadistes strateegialäbirääkimistel kokku lepitud piiridesse, tuues ettepoole vaid üksikuid kiireloomulisi ja kriitilisi kulusid nagu näiteks sisujulgeoleku valdkonna töötajate täiendav palgatõus.


Lisainfo:

Annikky Lamp
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel. 611 3577
Mob. 52 97656
E-mail: Annikky.Lamp@fin.ee
14 September 2006
  Kommentaarid