Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Sisejulgeoleku nõukoda tutvus sisejulgeolekuvaldko...
SISEMINISTEERIUM

Pressiteade nr 140

14.09.2006

Sisejulgeoleku nõukoda tutvus sisejulgeolekuvaldkonna eelarveprognoosiga

Kolmapäeval, 13.septembril kogunes siseminister Kalle Laaneti kutsel istungile sisejulgeoleku nõukoda, et vaadata üle sisejulgeolekuvaldkonna eelarve personalikulutuste prognoos lähiaastateks ning sisejulgeoleku arengukava loomisprotsess.

Siseminister Kalle Laanet andis kohalviibijaile ülevaate maksustatava tulu prognoositavatest kasvudest. Minister selgitas, et rääkides personalikulu kasvust, tugineme mõistele maksustatav tulu. See on aasta keskmine sissetulek, mis koosneb erinevatest tulumaksuga maksustatavatest komponentidest jagatuna 12-ga.

„Meie eesmärk on tugevdada sisejulgeoleku valdkonda – maksame hea töö eest, mitte lahkumise peatamiseks”, lausus siseminister. Ta lisas, et käesoleval ajal on palgatingimuste parandamisel tehtud rõhuasetus sellele, et operatiivtasandi palgatõusu osakaal peaks olema tuntavaim.

Minister lisas, et eelarve kasvuga ja töötajate sissetuleku tõstmisega tuleb meil silmas pidada, et ühiskond esitab meile ka kõrgemaid nõudmisi. Peame arvestama sellega, mida inimesed meilt ootavad ja kuidas neid ootusi täita. Meie poolt osutatav teenus tuleb muuta veelgi kvaliteetsemaks, kuid kvaliteetset teenust suudab ühiskonnale pakkuda vaid rahulolev töötaja.

Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna juhataja Marek Helm rääkis istungil osalenutele sisejulgeoleku kontseptsioonist, loodavast arengukavast. Ta kirjeldas arengukava kujundamise protsessi etappe, rõhutades erinevate ministeeriumide, asutuste ja kogu meie ühiskonna koostöövajadust.

Sisejulgeoleku nõukoja liikmed hindasid läbimõelduks ja asjakohaseks nii eelarve planeeritava jaotumise kui ka sisejulgeolekuvaldkonna arengukava loomise.

Sisejulgeoleku nõukoja esimees Jaanus Rahumägi märkis, et sisejulgeoleku arengukava väljatöötamine on tänases situatsioonis äärmiselt oluline ja paljusid osapooli kaasav teema. Ta lisas, et sisejulgeoleku nõukokku koondunutel on hea võimalus sel teemal kaasa rääkida ning aidata kaasa erinevate ühiskonnagruppide arvamuse ja suhtumiste kujunemisele. „Meie riigis end turvaliselt tunda nii meil endil kui ka meie külalistel on võimalik vaid siis kui võimalikult paljud tunnetavad, et soovitud tulemus ei sõltu vaid korrakaitseorganitest”, lausus Jaanus Rahumägi.

Sisejulgeoleku nõukoja koosseisu kuuluvad Jaanus Rahumägi, Ivar Tallo, Rein Lang, Tarmo Loodus, Ain Seppik, Margus Leivo, Mall Hellam, Halliki Harro-Loit, Toomas Luman, Andres Aavik, Indrek Pertelson ja Urmas Sõõrumaa

Eile, 13.septembri hommikul, kogunesid siseministeeriumi kutsel Muraste piirivalvekooli politsei, piirivalve ja päästeteenistuse tippjuhid, personali-, finants- ja avalike suhete juhid ning vastavate valdkondade regioonide juhid sama temaatikat käsitlevale ühisarutelule. Kokkusaamise eesmärgiks oli üheskoos üle vaadata lähisaastateks prognoositav personalikulu ja sellega kaasnev maksustatava tulu kasv. Peadirektorid andsid ülevaate palgatõusuks planeeritavate täiendavate eelarvevahendite kasutamise kavadest oma haldusalas ning vakantsete ametikohtade täitmise prognoosist ja võimalustest.

Kaja Kukk

osakonnajuhataja

Avalike suhete osakond:

Osakonnajuhataja: Kaja Kukk – tel: 612 5030; GSM: 51 76 108; kaja.kukk@sisemin.gov.ee

Pressinõunik Katrin Vides – tel: 612 5032; GSM: 52 76 806; katrin.vides@sisemin.gov.ee

Pressinõunik Kärt Einlo – tel: 612 5034; GSM: 56 647 246; kart.einlo@sisemin.gov.ee

Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 612 5227; GSM 52 56 542; kristina.kareva@sisemin.gov.ee

Pressinõunik Kristina Leer – tel: 612 5033; GSM 51 27 089; kristina.leer@sisemin.gov.eeFaks: 612 5077; e-post: info@sisemin.gov.ee

Aadress: Pikk 61, 15065 Tallinn
14 September 2006
  Kommentaarid