Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Lääne-Viru maakonna parim sotsiaaltöötaja on Urve Vogt Haljala vallast
Eile, 6.novembril valis maakonna aasta parima sotsiaaltöötaja konkursikomisjon võitjaks Haljala valla sotsiaaltöötaja Urve Vogti.

Urve Vogti töös toodi esile tema töö tulemuslikkust sotsiaaltöö tegijana, organisaatorina, klienditundjana ning päevakeskuse käivitajana Haljala vallas. Tema töö oli tulemuslik ka varem samas vallas lastekaitsetöötajana.

Maavalitsuse lastekaitse peaspetsialist Helbe Jaanimägi rõhutas tema head koostööd koolidega ja lapsevanematega, Haljala valla noortekeskuse loomist 2002.a ning projekti riskirühma poistele.

Oma kolleegi tööd tunnustasid ka teiste omavalitsuste sotsiaaltöötajad. Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalhoolduse spetsialisti Lea Kivipõllu sõnul ei maksa Urge Vogt passiivselt toimetulekutoetust, vaid teeb tööd selle nimel, et inimesed tööle asuksid. Selleks osaleb ta tööturuameti koostööprojektides.

„Haljala päevakeskusesse on kaasatud väga palju psüühikahäiretega isikuid ja tänu sellele on nendega tehtav töö ulatuslik. Urve tunneb oma kliente, ta on osanud sotsiaalkomisjoni töö kliendikeskseks organiseerida,” lisas maavalitsuse sotsiaalala peaspetsialist Tiiu Kuus.

Erinevad sotsiaalsed grupid on omaks võtnud tegevused, mida Urve on välja pakkunud. Urve Vogt oli üks maakonna sotsiaalhoolekande arengukava koostajatest.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja esinaise Marge Õmmiku sõnul on ta aidanud läbi viia mitmeid erinevaid kursusi puuetega inimestele.

Kõik komisjoni liikmed toetasid Urve Vogti esitamist maakonna parimaks sotsiaaltöötajaks.

„Kutsusime selle konkursi ellu eesmärgiga tunnustada maakonna sotsiaaltöö tegijaid ja teisi, aga ka vabatahtlikke, kelle töö on aidanud kaasa sotsiaalse suutlikkuse kasvule maakonnas,” ütles konkursi idee autor maavanem Urmas Tamm. 

Maavanema sõnul on sotsiaaltöö tegijad jäänud teenimatult tahaplaanile ja tähelepanuta.

Komisjon otsustas, et lisaks konkursi võitjale tänab maavanem kahte konkursile esitatud sotsiaaltöötajat sotsiaaltöötajate päeva pidulikul tähistamisel Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolis Mõdrikul 10. novembril k.a.

Parima sotsiaaltöötaja kandidaadi väljaselgitamisel lähtuti professionaalsusest, sotsiaalsest kompetentsusest ning töö tulemuslikkusest.


Hilje Pakkanen
07 November 2006
  Kommentaarid