Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Ida-Virumaa osaleb Euroopa keemiatööstuse kujundamisel
Täna, 7. novembril sõlmitakse Saka Cliff Hotelllis keemiavõrgustiku koostöölepe Ida-Viru Maavalitsuse ja Ida-Virumaal paiknevate keemiaettevõtete vahel, mille raames ühinetakse osalemaks Euroopa Keemiatööstuse Regioonide Koostööassotsiatsiooni töös 2007. aastal. Koostöö on jätkuks aastatel 2004-2006 toimunud „ECRN – European Chemical Regions’ Network“ projektile. Projekti eesmärgiks oli luua regioonidele ühine platvorm huvide esindamiseks Euroopa Liidu institutsioonide juures, kogemuste vahetamiseks ning ühiste projektide algatamiseks.

Koostöölepe sõlmitakse Ida-Viru Maavalistuse ECRN assotsiatsioonis 2007. aastal osalemise kulude katmiseks, seda teevad järgmised ettevõtted ja organisatsioonid: AS Viru Keemia Grupp, AS Silmet, AS Narva Elektrijaamad, AS Viru Liimid ja AS Kiviõli Keemiatööstus ning Tallinna Tehnikaülikooli Põlevkivi Instituut.

2004-2006 toimunud „ECRN – European Chemical Regions’ Network“ projekti eesmärk oli tuua regioonid kokku, viia läbi esmased uuringud täpsustamaks, mis vallas kedagi koostöö huvitab ja luua katusorganisatsioon. Need eesmärgid on tänaseks täidetud.

Maavanem Ago Silde sõnul oli osalemine ECRNi töös ettevõtete ja Maavalitsuse ühine otsus 2004. aastal: „Osalemine oli vajalik, sest soovisime olla kursis teiste keemiaregioonide tegemistega. Tol hetkel oli kõige olulisem luua ühised seisukohad Euroopa Liidu uue kemikaaliregulatsiooni (REACH) osas.”

2006. aasta on Euroopa keemiaregioonide koostöö kolmas- ja ühtlasi viimane aasta. Üle-euroopalises kontekstis on võrgustiku koostöö edukalt käivitunud: tõsise tegijana on sisenetud Euroopa Liidu tööstuspoliitika kujundamisse ja võidetud tunnustus Euroopa Liidu institutsioonide poolt. Nüüd jätkub töö ECRN assotsiatsioonina, kes elatub liikmemaksudest ning arendab edasi ülaltoodud eesmärke.

Regioonide-vahelisel tasandil on hakanud tekkima ettekujutus keemiatööstuse struktuurist ja spetsiifikast Euroopa eri osades, läbi on viidud esimesed koostööprojektid. Ida-Virumaa tasandil on hetkel läbirääkimiste faasis koostööinitsiatiiv Sachsen Anhalti regiooniga.

VNL-Online
07 November 2006
  Kommentaarid