Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kohus mõistis lisakaristuse täitmisest kõrvalehoidmise eest vangistuse
Tartu maakohus tunnistas keskpiimaühistu Tartu Piim eksjuhi Maie Söödi (55) süüdi kohtuotsusega mõistetud lisakaristuse täitmisest kõrvalehoidumises ning karistas teda selle eest kolme kuu pikkuse vangistusega.

Karistust suurendati Tartu maakohtu 17. mai 2004 kohtuotsusega tingimisi mõistetud ja ärakandmata üheaastase vangistuse osas. Seega mõisteti Söödile liitkaristuseks kokku ühe aasta ja kolme kuu pikkune vangistus.

Sundrahana mõisteti Söödilt välja 4500 krooni.

Sööti karistati 17. mai 2004 kohtuotsusega Tartu Piima juhina ametiseisundi kuritarvitamise eest üheaastase vangistusega 18-kuulise katseajaga. Sama otsusega mõisteti talle lisakaristus, mis ei võimaldanud Söödil töötada ühe aasta jooksul äriühingu juhina või juriidilise isiku juhtorgani liikmena. Kohtuotsus jõustus 6. aprillil 2005. 

Süüdistuse järgi juhtis aga Sööt ka pärast 6.aprilli 2005 OÜ Nõo Piimatööstus tegevust, ta korraldas piimatööstuse varaliste väärtuste liikumist ning täitis haldamis- ja juhtimisülesandeid. Sellega hoidus Sööt kõrvale kohtuotsusega süüteo eest mõistetud karistuse täitmisest.

Menetlusosalised saavad apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatada seitsme päeva jooksul.


Krista Tamm
10 November 2006
  Kommentaarid