Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Päästeamet avalikustas päästealase ennetustöö strateegia
Eesti on tulesurmade arvukuselt esireas nii Euroopa Liidus kui maailmas tervikuna; rohkem tules hukkunuid 100 000 elaniku kohta on vaid Venemaal.

Selle sügise statistika on kurb - 74 päevaga hukkus tuleõnnetustes 37 inimest, mis tähendab, et tuli nõudis inimelu üle päeva. November on eriti traagiliseks kujunenud - peaaegu iga päev on sunnitud päästeasutused teatama järjekordsest inimohvritega lõppenud tulekahjust (tules hukkunuid septembris 15, oktoobris 10, novembris 12)


15. novembril toimus Päästeametis päästealase ennetustöö strateegia avalik esitlus. Strateegia eesmärgiks on määratleda ennetustöö roll päästealal, selle suunad, meetmed ja tulemuslikkuse indikaatorid. Dokument määratleb neli peamist tegevussuunda, milleks on esmane käitumine õnnetuse korral, kodude ohutus ja turvalisus, koduväline ohutus ning lapsed ja noored.

Valminud strateegia näeb ette õnnetuste ning nendega kaasnevate tagajärgede ära hoidmiseks ning leevendamiseks aktiivse koostöövõrgustiku, mis hõlmaks tervishoiu-, sotsiaal-, haridus- ja keskkonnaasutusi, kohalikke omavalitsusi, meediat ja kodanikeühendusi.

Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu sõnul on strateegia valmimine väga oluline samm päästealase ennetustöö arengus.

“Ehkki päästeasutused on ennetustööga tegelenud juba aastaid, toob valminud strateegia meie ennetustöösse põhjalikult analüüsitud, raamistatud ja süsteemse lähenemise ning vajalike tegevuskavade elluviimiseks on esmakordselt ette nähtud ka kindel rahaline kate,” märkis Tammsalu.

Strateegia koostamisega tegeles Päästeameti ennetustöö büroo juures tegutsev töögrupp, mis alustas tegevust eelmise aasta sügisel. Dokumendi vajalikkust rõhutas tänavu kevadel ka eluhoone tulekahjude ennetamist auditeerinud Riigikontroll.

Täiendavat infot kohalikul tasandil tehtava ennetustöö kohta saab regionaalsetest päästekeskustest.Toomas Viks
15 November 2006
  Kommentaarid