Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Hansapanga hoone ümbrusele Rakveres oodata uut planeeringut
Rakvere Linnavalitsus otsustas algatada detailplaneeringu kinnistule Laada 27, kus asub Hansapanga kontor.

Planeeringu peaeesmärk oleks lubada hoonele neljas korrus juurde ehitada. Seetõttu nõuab linnavalitsus omanikult koos detailplaneeringuga ka eskiislahendust, mis näitaks korruse juurdeehitamise mõju kogu sealsele hooneteansamblile.

Planeeringu algatamine ja vastuvõtmine avalikustamiseks linnavalitsuse poolt ei taga automaatselt selle kehtestamist, mis on volikogu pädevuses.

Lisaks ehitusõiguse määramisele on tulevase planeeringu eesmärk seada ehitistele olulisemad arhitektuurinõuded, samuti määrata tänavate maa-alad ja liikluskorraldus, servituutide vajadused, kujad ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad.


Jaanus Nurmoja
27 November 2006
  Kommentaarid