Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Kommentaar: madal nõudlus mõjutab kõiki tööstusharusid
Töötlevas tööstuses vähenes tootmismaht detsembris 17,5% võrreldes 2007. aasta sama ajaga ning tööpäevade arvuga korrigeeritud langus ulatus 21,8 protsendini, selgub Statistikaameti andmetest.

Novembriga võrreldes vähenes toodang 3,7% ning detsembriski jätkus olukord, kus langus iseloomustas praktiliselt kõiki sektoreid. Tootmismaht püsis enam-vähem aastatagusel tasemel vaid raadio- ja sideseadmete tootmises.
Jätkuvalt mõjutas ettevõtteid vähene nõudlus nii sise- kui ka välisturul. Raske olukord iseloomustab paljusid riike, millest annab tunnistust ka tootmise vähenemine tugevates tööstusriikides (näiteks Soome, Jaapan). Juba novembrikuus püsis vaid üksikutes Euroopa Liidu liikmesmaades tootmise maht aastatagusel tasemel või sellest kõrgemal, detsembris oli pilt tõenäoliselt veelgi halvem.

Toiduainetööstus on majanduskonjunktuurist mõnevõrra vähem sõltuv, kuid sellele vaatamata on ka siin tootmine vähenenud ligi kümnendiku võrra. Jookide tootmine langes aastaga veerandi võrra. Aktsiisitõus on mõjutanud alkohoolsete jookide tootmist, kuid vähem toodeti ka mittealkohoolseid jooke. Teistes toiduainetööstuse allharudes, nagu liha-, piima- ja pagaritoodete tootmises jäi toodangu langus mõne protsendi piiresse või ületati vähesel määral aastatagust mahtu.

Teistes tööstusharudes ulatus langus valdavalt 20-30 protsendini, ehitusmaterjalide tootmises koguni 40 protsendini. Langus on olnud mõnevõrra väiksem ekspordile suunatud harudes, näiteks masinate ja seadmete ning elektrimasinate ja –aparaatide tootmises on toodang vähenenud kümnendiku võrra, raadio- ja sideseadmete tootmine oli peaaegu sama suur kui aasta tagasi. Samas seab üldine maailmamajanduse olukord keerulisse seisu ka Eesti eksportivad ettevõtted.

Eesti Konjunktuuriinstituudi küsitletud ettevõtjad hindasid 2008. aasta detsembris olukorda tööstussektoris küsitluse ajaloo kõige halvemaks. Kehv ärikonjunktuur valitses kõigis tööstusharudes. Peamiseks probleemiks on madal nõudlus, mistõttu ettevõtjad peavad tõenäoliseks töötajate arvu jätkuvat vähendamist. Samuti on tuntav tugev surve toodangu müügihindade alandamiseks. Veerand küsitletutest arvas, et lähikuudel toodangu müügihinnad alanevad. Jaanuarikuu uuringu tulemused olid küll veidi positiivsemad, kuid selle põhjal ei saa veel teha järeldusi trendi pöördumisest.


Heli Lehtsaar
02 Veebruar 2009
  Kommentaarid