Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Populaarsemad riigieksamid on Lääne-Virumaal inglise keel ja geograafia
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse andmeil on tänavu Lääne-Virumaal eesti keele eksami tegijaid 651, neist 609 kirjandi kirjutajat (2008.a. 557) ja 42 eesti keele kui riigikeele eksami tegijat.

Varem lõpetanuid on eksaminandide hulgas 28.

Valikute poolest on ka tänavu populaarseim riigieksam inglise keel, mida valis oma riigieksamiks 406 sooritajat (2008.a - 374). Järgneb geograafiariigieksam - 377, mis oli ka mullu populaarsuselt teine valik 364 korraga. Ühiskonnaõpetuse riigieksami sooritamis valis 369 lõpetajat ehk 143 enam kui mullu. Matemaatika eksamit valiti tänavu 240 korda (2008.a - 202). Kasvas ka õpilaste arv, kes valisid riigieksamiks bioloogia - 182 (2008.a - 156) ja füüsika 32 ( 2008.a - 28). Vähenes aga ajaloo, keemia ja saksa keele eksamitele registreerunute arv.

Oma eksamivaliku pidid lõpetajad tegema juba jaanuaris. Sel aastal on oluline muudatus - õpilane ei saa riigi- ja koolieksamite valikut hiljem muuta, see tähendab lisaks varasemale seda, et ta ei tohi eksamist loobuda või eksamilt puududa.

Kui õpilane puudub riigieksamilt ning ta ei soorita ka samas aines lisaeksamit, siis jääb abituriendil kool sel aastal lõpetamata ja noorem gümnasist peab tulevikus kooli lõpetamiseks ikkagi valitud riigieksami sooritama.

Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juures. Koolieksamitööde ülesanded valmistab ette ja hindab kool.

Riigieksameid sooritavad gümnaasiumide ja kutsekoolide lõpetajad ning need õpilased, kes ei ole veel lõpuklassis või lõpukursusel, kuid on eksamiaine kohustuslikud kursused läbinud.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit, millest kolm peavad kindlasti olema riigieksamid. Ülejäänud kaks võivad olla nii kooli- kui riigieksamid.

Eesti keele kirjalik riigieksam on kõigile eesti koolide lõpetajaile kohustuslik.

Õpilasel on õigus sooritada kõik lõpueksamid riigieksamitena. Ka võib õpilane sooritada ettenähtust rohkem eksameid, s.o kõigis riikliku õppekava kohustuslikes õppeainetes ja neis valikainetes, mida on gümnaasiumi astmes õpitud vähemalt 105 õppetundi.

Käesoleval õppeaastal kestab gümnaasiumi lõpetamise eksamiperiood 16.aprillist kuni 10. juunini. Esimene eksam on eesti keel teise keelena ja viimane on füüsika riigieksam.Maaja Valter
16 Veebruar 2009
  Kommentaarid