Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tarbijakaitseameti kontrolli-ja nõustamisalase töö tulemustest jaanuaris 2009
Tarbijakaitseamet koostas jaanuaris kaubandus-ja teenindusettevõtetele 326 kontrollakti. Kontrollimise põhjal tehti 7 ettekirjutust, 72 otsust väärtegude kohta kogusummas 44 140 krooni, suulise hoiatusega piirduti 7 korral.

Tarbijad esitasid ametile 256 avaldust, sh:

Kaubanduse kohta 75, millest kõik olid seotud tööstuskaupadega. 28 kaebust laekus jaanuaris tehnikakaupade kohta (sh kodutehnika, arvutid ja tarvikud, telefonid ja muud sidevahendid jms). Probleemid mööbliga olid kaebuste sisuks 13 korral ning jalatsid ning käekotid ja kohvrid valmistasid tarbijatele peavalu 20 korral.

Teenuste kohta laekus 73 pretensiooni, mis jagunevad järgmiselt :

* 18 turismiteenuste kohta;;
* 12 internetikaubanduse kohta
* 6 ehitusteenuste kohta;
* 4 transporditeenuste kohta;
* 4 meelelahutusteenuste kohta;
* 4 Kaabel-, Digi-, Sat-TV kohta
jne.

Uue aasta algusega kasvas kirjalike järelepärimiste arv. Jaanuaris tegid tarbijad ning ettevõtjad Tarbijakaitseametile 532 kirjalikku järelepärimist. Huvi tunti eelkõige Kaabel-, Digi-, SAT-TV kohta. Palju küsimusi tekitasid ka finantsteenused (laenud, liisingud jms), internetikaubandus, telefoniteenused, ehitusteenused, arvutid ning turismiteenused. 46 järelepärimise põhjuseks oli reklaam, mida 15 korral peeti tarbijat eksitavaks.

Tarbijakaitseameti info ja nõustamise telefonil 6 201 707 nõustati tarbijaid detsembris 990 korral.

Tööstuskaupadega oli probleeme 553 korral. Kõige enam esines tarbijatel probleeme arvutite ning nende tarvikutega, mille kohta laekus jaanuaris 95 telefonikõnet. Rohkelt helistati ka telefonide ning muude sidevahendite kvaliteedi, remondi jms tõttu. 45 korda helistasid tarbijad kodutehnika ning 44 korda TV-, muusika- ja raadiokaupade pärast.. Mööbliga seoses helistati 32 korral.

Toidukaupade suhtes esitatud pretensioone oli kokku 19.

Teenustega seoses helistati 340 korral. Ka jaanuaris küsisid tarbijad kõige rohkem – 59 korral - nõu finantsteenuste osas (laenud, liisingud jms). Tarbijatel oli probleeme laenude tagasimaksetega, inkassofirmadega, erinevate liisingute ja muu samalaadsega. Ehitusteenustega seoses helistati 23 korda, põhiliseks probleemiks olid aknad-uksed ning ehitustööd. Eluasemekulude kohta küsiti nõu 26 korral. Kaugmüük ja Internetikaubandus tekitas küsimusi 33 korral. Küsimuseks firma usaldusväärsus ja kauba kättesaamise pikk ooteaeg. Turismiteenuseid osutavate firmade usaldusväärsus ja pankrotistunud firmadelt raha tagasi saamise küsimus tõi Tarbijakaitseametisse jaanuarist 18 telefonikõnet.

Reklaamidega seondus 10 kõnet, mille puhul enamasti poldud rahul reklaami eksitava sõnumiga või pealetükkiva esitusviisiga.

Eespool nimetatud kaebused telefoniteenustele sisaldavad enamasti erinevaid meelelahutuslikke mobiilteenuseid. Iseäranis palju probleeme on tarbijatel teenusepakkujatega, kes oma kodulehekülgedel pakuvad mobiiltelefonide tarbeks helinaid, mängusid ning taustapilte. Peaaegu alati kaasneb ühe helina, mängu või pildi tellimisega teenusega pikemaaegne liitumine, millest tarbija esialgu teadlik pole. Et ära hoida ebameeldivaid üllatusi telefoniarvetel, peab tarbija enne teenuse tellimist lugema kindlasti läbi ka kõik pisemas kirjas kirjutatu, sest just seal on kõige tähtsam informatsioon teenuse tellimise tagajärgede kohta.

Eelmise aasta lõpus tekitas tarbijates ärevust Euroopa IQ-test, mille tulemuse avaldamiseks pidi saatma sõnumi. Peale seda toimingut oli tarbija automaatselt teenusega liitunud. Et tegemist oli ebaausa kauplemisvõttega, saatis Tarbijakaitseamet teenusepakkujale kirja ning tulemuseks on uuest aastast Euroopa IQ-testi sisaldav veebilehekülg http://www.euroopa-iq-tests.com/ suletud. Lisaks on teenusepakkuja lubanud tarbijatele tekitatud kahju hüvitada ning seoses sellega soovitab Tarbijakaitseamet kõigil, kes sattusid enese teadmata Euroopa IQ-testi tõttu liitumislõksu, saata teenusepakkujale kiri oma kahjunõudega aadressil : support.ee@timwe.com

Kadri Kauksi
16 Veebruar 2009
  Kommentaarid