Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigikohus: riigikogu liikmete palkade külmutamine pole põhiseadusega kooskõlas
Riigikohus leidis, et seadus, mis külmutanuks Riigikogu praeguse koosseisu liikmete palgad kuni 28. veebruarini 2010, ei ole kooskõlas põhiseaduse §-ga 75. Põhiseaduse § 75 ütleb: "Riigikogu liikme tasu ning piirangud muu töötulu saamisel sätestab seadus, mida tohib muuta Riigikogu järgmise koosseisu kohta".

Üldkogu leidis, et lisaks põhiseaduse 75. paragrahvi keelelisele tõlgendamisele, mis lubab tasusid muuta vaid riigikogu järgmise koosseisu jaoks, tuleb selle kohaldamisel arvestada ka teiste põhiseaduse sätetega. Üldkogu märkis, et keelus iseenda palkasid muuta saab põhiseaduse kohaselt teha erandi vaid siis, kui palga muutmatajätmine seab ohtu Riigikogu liikme sõltumatuse, mandaadi kasutamise vabaduse või riigi kaitsmise. Selliste eranditena võivad kõne alla tulla näiteks hüperinflatsioon, sõjaseisukord või olukord, kus riigikogu eelmine koosseis on järgneva koosseisu jaoks kehtestanud ebapiisava sissetuleku. "Käesolevas asjas ei esine selliseid olukordi, mistõttu ei ole võimalik põhiseaduse § 75 kohaldamisel teha erandit," märgib üldkogu oma otsuses.

Riigikohtu üldkogu tõi tänases otsuses välja ka selle, et Riigikogu liikme tööga soetud kuluhüvitistele põhiseadusest tulenev keeld ei laiene. "Sisulised piirid Riigikogu liikme tööga seotud hüvitiste reguleerimisele võivad tuleneda kohustusest tagada laiaulatuslik Riigikokku kandideerimise õigus (PS § 60 lg 2) ja Riigikogu liikme mandaadi kasutamise vabadus (PS § 62)," seisab otsuses. Otsuse kohaselt tuleb hüvitiste liigid ja ulatus määrata lähtuvalt nende kahe kohustuse eesmärkidest ning nende maksmine ei või teenida muid eesmärke, näiteks fraktsiooni või erakonna rahastamine või valimiskulude katmine. Niisamuti ei või sellised hüvitised olla olemuselt Riigikogu liikmetele makstav palgalisa.

Üldkogu lisas, et riigikogu liikmete tasu vähendamise või selle arvutamise aluste ümberkujundamise väljaarvamine põhiseaduse § 75 keelu kohaldamisalast on võimalik põhiseaduse kiireloomulise muutmise teel.


Mailin Aasmäe
23 Veebruar 2009
  Kommentaarid