Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Aastasest maksutulust laekus riigieelarvesse veebruari lõpuks 9,9 miljardit krooni
Veebruari lõpuks oli maksu- ja tolliameti andmetel riigieelarvesse maksutulusid laekunud 9,9 miljardit krooni, mis on 14,9 protsenti eelarves ja lisaeelarves planeeritust. Veebruaris laekus eelarvesse 4 miljardit krooni. Kahe kuu andmete järgi on maksulaekumised lisaeelarve graafikus.
Möödunud aasta kahe esimese kuuga laekus riigieelarvesse 10,6 miljardit krooni ehk 14,4 protsenti eelarves planeeritud maksutuludest.

Sotsiaalmaksu tasuti veebruari lõpuks 4,9 miljardit krooni, mis on 16,1 protsenti eelarves kavandatust. Veebruaris tasuti sellest 2,3 miljardit krooni. Veebruari tasumisi on mõjutanud hõive vähenemine jaanuaris eelkõige ehituse, maismaaveonduse ja puidutöötlemise tegevusaladel.

Füüsilise isiku tulumaksu on laekumine veebruari lõpu seisuga negatiivne (-218,6 miljonit krooni) ning see on tavapäraselt tingitud tulumaksutagastuste algusest. Veebruaris tasuti tulumaksu riigieelarvesse 418,9 miljonit krooni. Füüsilise isiku tulumaksu on tagastatud 1,1 miljardit krooni, mis on 53,8 miljoni krooni võrra rohkem kui möödunud aasta sama perioodi jooksul. Tulumaksutagastused mõjutavad ka järgnevate kuude tasumisi.

Kohalikele omavalitsustele eraldati veebruaris füüsilise isiku tulumaksu 834,6 miljonit krooni.

Juriidilise isiku tulumaksu tasuti veebruari lõpuks 400,2 miljonit krooni, mis moodustab 12 protsenti eelarves planeeritust. Veebruaris tasuti juriidilise isiku tulumaksu 55,5 miljonit krooni, mis on oodatust mõnevõrra vähem. Majanduskeskkonna kiire jahtumine on mõjutanud ettevõtete finantskäitumist ning sellest tulenevalt ka juriidilise isiku tulumaksu laekumisi.

Käibemaksu tasuti aasta kahe esimese kuuga 2,7 miljardit krooni, mis on 14,3 protsenti eelarves kavandatust. Veebruaris tasuti käibemaksu 1,3 miljardit krooni, mis vastab oodatud tasemele. Eratarbimine on jätkuvalt vähenemas ning tarbijate madal kindlustunne omab märkimisväärset mõju ka käibemaksulaekumistele. Käibemaksu tasumisi on tegevusalade lõikes enim vähendanud uute mootorsõidukite müük, hulgikaubandus ja ehitus.

Võrreldes möödunud aasta veebruariga on aktsiisilaekumised märkimisväärselt kasvanud. Samas tuleneb see 2008. aasta alguses toimunud aktsiismäärade tõusule eelnenud varude soetamisest ning sellega kaasnenud tavatust võrdlusbaasist.

Alkoholiaktsiisi tasuti veebruari lõpuks 371 miljonit krooni, mis moodustab 14,9 protsenti eelarves kavandatust. Veebruaris tasuti sellest 138,9 miljonit krooni, mis jääb oodatud tasemele veidi alla. Kuna alkoholi puhul ei ole tegemist esmatarbekaubaga, on eratarbimise langustrend olulisel määral vähendanud ka alkoholiaktsiisi laekumist.

Tubakaaktsiisi oli veebruari lõpu seisuga tasutud 297,1 miljonit krooni ning eelarvest on täidetud 16,1 protsenti. Veebruaris tasuti tubakaaktsiisi 92 miljonit krooni. Erinevalt alkoholiaktsiisist ei ole tubakaaktsiisi laekumine niivõrd mõjutatud üldisest tarbimismahtude vähenemisest. Aasta esimeste kuude tasumised on olnud võrdlemisi ootuspärased.

Kütuseaktsiisi tasuti aasta esimese kahe kuuga 792,7 miljonit krooni, eelarves planeeritust on täidetud 16,8 protsenti. Veebruaris tasuti kütuseaktsiisi 368,1 miljonit krooni. Tarbimisse jõudvad kütusekogused on ootustele vastavalt vähenemas ning seda mõjutab nii eratarbimise kui transpordisektori kokkutõmbumine.

Ettemaksukonto muutus mõjutas veebruaris tasutud maksusummasid 206,7 miljoni krooni ulatuses. Ettemaksukonto kajastab ettemakseid tulevaste perioodide maksukohustuste arvelt.


Piret Seeman
06 Märts 2009
  Kommentaarid