Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Algas kohus endise Valga maavanema kriminaalasjas
Tartu maakohtu Põlva kohtumajas algas täna kohtulik uurimine Georg Trašanovi (54), Kalle Muru (41), Aivo Pärna (41), Valter Keisi (47) ja ASi GoBus süüdistuses.

Kohtu alla andmise määrusega oli kohtuistung kuulutatud GoBusi ärisaladuse kaitseks tervikuna kinniseks. Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss taotles tänase kohtuistungi alguses kuulutada istung avalikuks kuni tõendite uurimiseni ehk esimeseks istungipäevaks. Süüdistatavate kaitsjad prokuröri taotlust ei toetanud.

Kohus rahuldas prokuröri taotluse ja kuulutas kohtuistungi ärisaladuse kaitseks kinniseks osaliselt ehk tõendite uurimise ja kohtuvaidluse osas, jättes istungi ülejäänud osas avalikuks. Kohtu hinnangul ei tulene kriminaalmenetluse seadustikust keeldu varasema istungi kinniseks kuulutamise otsustuse muutmiseks. Kohus viitas istungi osalise avalikuks kuulutamise seisukohta motiveerides ka põhiseadusest tulenevale kohtuistungite avalikkuse printsiibile.

Prokurör andis tänasel istungil ülevaate esitatud süüdistusest, milles ükski süüdistatav ennast süüdi ei tunnistanud. Samuti leidsid Trašanovi kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kalju Kutsar, Muru kaitsja vandeadvokaat Sirje Must, Pärna kaitsja vandeadvokaat Maria Mägi, Gobusi kaitsja vandeadvokaat Tarvo Lindma ning Keisi kaitsja vandeadvokaat Anne Tammer, et nende kaitsealustele esitatud süüdistused ei ole põhjendatud.

Endist Valga maavanemat Georg Trašanovit süüdistatakse ametiisikuna pistise ja altkäemaksu võtmises, Kalle Muru GoBusi juhatuse liikmena pistise ja altkäemaksu andmises, Aivo Pärna GoBusi juhatuse esimehena pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, Valter Keisi GoBusi juhatuse liikmena pistise ja altkäemaksu andmisele kaasaaitamises ning juriidilist isikut GoBus pistise ja altkäemaksu andmises.

Süüdistuse järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu, sõlmides vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga eirates Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning sellega ka riigihangete seaduse nõudeid. Kalle Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Valter Keisilt.

Lisaks võttis Trašanov 2006. aasta märtsis ja detsembris ning 2007. aasta aprillis ja oktoobris Kalle Murult pistist kokku 120 000 kooni, mis Aivo Pärna korraldusel ja ühel korral ka Valter Keisi kaasabil võeti GoBusi rahalistest vahenditest. Vastutasuks sõlmiti GoBusi omandusse kuuluvate OÜ Trakmani ning GoBusi ja Valga maavalitsuse vahel GoBusile soodsate tingimustega lepinguid või muudeti varem sõlmitud veolepinguid.

Kohtuistung jätkub homme kinnisena ning praeguse ajakava järgi on 14.–24. aprilliks planeeritud tunnistajate ülekuulamised ja teiste tõendite uurimised. 25.–27. aprill on esialgse kava järgi planeeritud süüdistatavate ülekuulamiseks ning 11.–13. mai kohtuvaidluseks.Krista Tamm
13 Aprill 2009
  Kommentaarid